Publicatie

Effectiviteit van risicogestuurd toezicht

Kansen voor burgerperspectief en een realistische evaluatie-aanpak

Auteur(s)

Knaap, P. van der

Jaar

2019

Downloaden

Inzicht in de effecten van toezicht is belangrijk. Niet voor niets riep de Algemene Rekenkamer toezichthouders in 2005 op om onderzoek te doen naar de effecten van hun werkzaamheden (Algemene Rekenkamer 2005). Maar als je je als  toezichthouder of inspectie richt op risico’s, hoe kun je dan op een valide manier je eigen effectiviteit evalueren? Toezicht is bedoeld om de belangen van burgers, bedrijven en de natuur te beschermen. Voor effectief toezicht is een gerichte inzet op nalevingsrisico’s essentieel: je zet je capaciteit vooral daar in waar zich de meeste risico’s voordoen. Voor een betrouwbaar inzicht in effecten is juist een zo min mogelijk vooringenomen meetmethode nodig.

Print this page
artikel

Verschenen in

Reflecties op de staat van het toezicht

Samenstelling

Kempen, H. van

Pagina's

81-109

Gepubliceerd door

Inspectieraad, Den Haag