Publicatie

Een gebruiksmodel voor een integraal registratiesysteem voor verkeersongevallen

Syllabus 12.2b

Auteur(s)

Carlquist, J.C.A.

Jaar

1974

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid 1974/1975

Gepubliceerd door

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde