Publicatie

Beveiligingsconstructies op kunstwerken

Verslag en resultaten van de botsproeven ten behoeve van het onderzoek naar bermbeveiligingsconstructies op kunstwerken die in opdracht van de Rijkswaterstaatswerkgroep 'Bermbeveiligingen' in 1969 t/m 1971 gehouden zijn op 'De Vlasakkers' te Amersfoort. Deel II. Beschijving van de gehouden botsproeven en een overzicht van de resultaten

Auteur(s)

SWOV

Jaar

1975

Downloaden

PDF-pictogram pdf (1.22 MB)
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-75-8 II

Pagina's

41

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg