Publicatie

Airbags: gevaarlijk voor kinderen?

Ook verschenen als

Airbags: gevaarlijk voor kinderen? In: Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 29 (1997) 3: 39-40.

Auteur(s)

Kampen, Ir. L.T.B. van

Jaar

1997

In dit artikel, tevens verschenen in Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (29/3, 1997) wordt getracht met de beschikbare kennis zo goed mogelijk antwoord te geven op bestaande vragen over mogelijk negatieve effecten van airbags in personenauto's. Erwordt met name aandacht geschonken aan de toepassing van airbags bij kinderen

Print this page