Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel meerjarenplannen en jaarverslagen.

De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen en bestond op 31 december 2017 uit: 

  • De heer mr. P.J. Biesheuvel
  • De heer O.C.M. de Bruijn
  • Mevrouw mr. M.M. de Jager
  • De heer mr. J.P. Schaaij
  • Mevrouw prof.dr. I.B. Schipper
  • De heer prof.dr. E.T. Verhoef
  • Mevrouw drs. J.M. de Vries

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Milieu: mw. drs. R. Clabbers.