Jaarverslag 2017

2017 was een belangrijk jaar voor de verkeersveiligheid. De ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers is al langere tijd ongunstig - er moest dus écht iets gebeuren. Het was dan ook goed nieuws dat verkeersveiligheid als nationale prioriteit in het regeerakkoord werd opgenomen.

Het Manifest verkeersveiligheid, waaraan SWOV met tal van andere partijen heeft samengewerkt, vormde hiervoor een belangrijke basis. Hetzelfde geldt voor de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar vorig jaar hard aan is gewerkt.

Onderzoek doen en met kennis hieruit de verkeersveiligheid samen met anderen helpen verbeteren is en blijft onze missie. We hebben 2017 dan ook tal van onderzoeken uitgevoerd.