Maarten van Bergen van Interpolis Achmea over een klant in de transportsector: 'Succes van een schadepreventietraject met bewustwording bij de bedrijfsleiding en de serieuze wil om hiermee aan de slag te gaan.'

‘Met een van onze klanten, een transportbedrijf met 45 chauffeurs en zowel bestel- als vrachtauto's in het wagenpark, zijn we in 2010 aan de slag gegaan met een traject Schadepreventie Wagenparken. Het bedrijf kende toen een schadepercentage ten opzichte van de ontvangen premie van ver boven de 100%. In 2012 was het schadepercentage al teruggelopen tot 22,75% en in 2013 zelfs 0%. Over 2014 is het schadepercentage 27,14%, nog steeds een zeer mooi resultaat.’

‘Hoe zijn we gezamenlijk met deze klant en de betrokken Rabobank zover gekomen? We zijn begonnen met een inventarisatie van het beleid op het gebied van Schadepreventie en Verkeersveiligheid. Hieruit zijn we met een aantal concrete actiepunten aan het werk gegaan. Zo zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Hierdoor worden de medewerkers veel meer onderdeel van het proces en voelt men zich meer betrokken bij het bedrijf.

Er zijn ook 5 mentoren binnen het bedrijf benoemd met ieder zijn eigen aandachtsgebied. En hoewel het op het eerste gezicht misschien geen directe link heeft met schadepreventie en veiligheid denk ik dat het zeker heeft bijgedragen dat er veel is geïnvesteerd in de uitstraling van de kantoren, de kantine en het algemene uiterlijk van het bedrijf. Alles heeft een frisse, professionele uitstraling, met een wagenpark dat er tip top bij staat. Dit helpt ook bij de manier waarop er met eventuele schades wordt omgegaan: alle schades worden direct gerepareerd.

Ook de toegang tot het bedrijfsterrein is gewijzigd. Iedereen die het terrein op wil, moet zich voor een toegangscontrole melden bij het hek. Het ziet er niet alleen professioneel uit, het draagt ook een veiligheidscomponent in zich: chauffeurs kunnen zelf het hek openen, maar moeten hiervoor wel uitstappen. Het “racen” op het terrein of bij het binnenrijden of verlaten is hiermee verledentijd.

Uiteraard staat of valt het succes van een schadepreventietraject met bewustwording bij de bedrijfsleiding en de serieuze wil om hiermee aan de slag te gaan. De tijdsinvestering die dit heeft gekost is het meer dan waard geweest. Het traject Schadepreventie Wagenparken heeft tot lagere schadepercentages, en dus tot rendementsverbetering, geleid bij onze klant, bij haar bank (Rabobank) maar ook voor  Interpolis.’