Verkeersveiligheidscijfers

SWOV maakt voor haar onderzoek gebruik van verschillende gegevensbronnen. Sommige van deze bronnen zijn openbaar, andere zijn dat niet. De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de gegevens in grafieken, tabellen en factsheets en met behulp van het 'Qlik Analytics Platform'. Hiermee kunt u zelf met de beschikbare gegevens aan de slag en uw eigen selecties maken.

In de Wegwijzer: verkeersveiligheidscijfers lichten we kort toe welke gegevens over verkeersveiligheid u hier kunt vinden en welke verschillen en beperkingen er zijn. Een toelichting bij de verschillende gegevensbronnen vindt u in het rapport Toelichting Gegevensbronnen; Uitgebreid overzicht.

Voorbeeld

In de onderstaande video kunt u zien op welk soort vragen verkeersveiligheidscijfers van SWOV antwoord kan geven.

Send by email