Verkeersveiligheidscijfers

SWOV maakt voor haar onderzoek gebruik van verschillende gegevensbronnen. Sommige van deze bronnen zijn openbaar, andere zijn dat niet. De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de gegevens in grafieken, tabellen en factsheets en met behulp van het 'Qlik Analytics Platform'. Hiermee kunt u zelf met de beschikbare gegevens aan de slag en uw eigen selecties maken.

    

In de Wegwijzer: verkeersveiligheidscijfers lichten we kort toe welke gegevens over verkeersveiligheid u hier kunt vinden en welke verschillen en beperkingen er zijn. Een toelichting bij de verschillende gegevensbronnen vindt u in het rapport Toelichting Gegevensbronnen; Uitgebreid overzicht.

Voorbeeld

In de onderstaande video kunt u zien op welk soort vragen verkeersveiligheidscijfers van SWOV antwoord kan geven.

Verkeersveiligheidsvergelijker

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. U kunt hier de verkeersveiligheidskenmerken van gemeenten vergelijken, bijvoorbeeld de gemeente waarin u woont met andere gemeenten met eenzelfde omvang.