Expert

dr. Gert-Jan Wijlhuizen

Verkeersveiligheid in cijfers
Vervoerswijzen
Fiets
Gemotoriseerde tweewieler
Voetgangers
Risico's
Infrastructuur
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer
Educatie
Internationaal

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist in onder meer fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen. Gert Jan heeft verschillende projecten geleid waarin instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast om de mate van veiligheid van infrastructuur – fietsvoorziening of rijbaan – te bepalen. Ook leidt hij een internationaal project dat zich richt op het bevorderen van lopen en fietsen in stedelijk gebied en van de verkeersveiligheid daarvan.

In 2009 is Gert Jan Wijlhuizen aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift Physical activity and falls in older persons: development of the balance control difficulty homeostasis model.

Print this page

Contact

Afdeling: Infrastructuur en verkeer
Telefoon: 0703173333