Expert

dr. Gert-Jan Wijlhuizen

Verkeersveiligheid in cijfers
Vervoerswijzen
Fiets
Gemotoriseerde tweewieler
Voetgangers
Risico's
Infrastructuur
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer
Educatie
Internationaal

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist op onder meer het gebied van fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen. In 2009 is Gert Jan Wijlhuizen aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift Physical activity and falls in older persons : development of the balance control difficulty homeostasis model. Gert Jan heeft verschillende projecten geleid waarin  instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast om de mate van veiligheid van infrastructuur (fiets, rijbaan) te bepalen. Ook leidt hij een internationaal project dat zich richt op bevorderen van lopen en fietsen en verkeersveiligheid in stedelijk gebied.

Print this page

Contact

Telefoon: 0703173333