Expert

Jan Hendrik van Petegem, MSc

Infrastructuur

Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij houdt zich bezig met Accident Prediction Modelling, fietsveiligheid en het verzamelen van data over wegontwerp. 

Jan Hendrik studeerde Transport & Planning aan de TU Delft.

Print this page

Contact

Afdeling: Infrastructuur en verkeer
Telefoon: 070 3173 333