Expert

drs. Niels Bos

Verkeersveiligheid in cijfers
Risico's
Internationaal

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, data-analyse, data-ondersteuning en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens en coderingen. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten. Voorbeelden hiervan zijn SafetyCube, DaCoTA en SafetyNet. Niels Bos studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333