Expert

Niels Bos, MSc

Verkeersveiligheid in cijfers
Risico's
Internationaal

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, dataverwerking, data-analyse en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens (ziekenhuis opnames, SEH, ambulance) en medische coderingen zoals Barell, AIS of Eurocost. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar letsels, letselgevolgen en letsellast (YLL, YLD) van verkeersdoden en -gewonden. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten, waaronder ERSO, SafetyCube, SustainDaCoTA en SafetyNet, waarin ook internationale ongevallendata (CARE/CADaS) wordt geanalyseerd. Niels Bos studeerde Experimentele Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Print this page

Contact

Afdeling: Data en analyse voor beleid
Telefoon: 070 3173 333