Expert

Marjolein Boele, MSc

Vervoerswijzen
Fiets
Gemotoriseerde tweewieler
Mens, gedrag & verkeer

Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van (oudere) fietsers en naar gemotoriseerde tweewielers. Ook is zij projectleider van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie. Marjolein is lid van de steering committee van de International Cycling Safety Conference. Als psycholoog is zij verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Zij studeerde Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden en doet momenteel promotieonderzoek naar het gedrag van oudere fietsers.

Print this page

Contact

Afdeling: Gedrag in het verkeer
Telefoon: 070 3173 333