Expert

dr. Letty Aarts

Verkeersveiligheid in cijfers
Risico's
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer

Dr. Letty Aarts is hoofd van de afdeling ‘Data en Analyse voor Beleid’ en coördineert het onderzoek met basisgegevens verkeersveiligheid, waaronder de vaststelling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland. Tevens is zij verantwoordelijk voor informatiebeveiliging, en onder haar leiding certificeerde SWOV zich begin september 2019 voor ISO27001 en NEN7510.  

Letty Aarts is betrokken bij internationale, nationale en regionale analyses van ongevallengegevens en risico-indicatoren. Verder doet zij onderzoek naar inherente verkeersveiligheid en (de ontwikkeling van) verkeersveiligheidsvisies zoals Duurzaam Veilig. In 2018 kwam onder haar leiding ‘DV3’ tot stand, de tweede actualisatie van de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer

In 2004 promoveerde Letty aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie Overview maintenance in man-machine environments: applications in ship navigation.

Print this page

Contact

Afdeling: Data en analyse voor beleid
Telefoon: 070 3173 333