Expert

dr. Letty Aarts

Verkeersveiligheid in cijfers
Risico's
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer

Dr. Letty Aarts is hoofd (a.i.) van de afdeling Signaleren en Wegen en specialist op het gebied van snelheid en verkeersveiligheid, wegontwerp en gedrag, verkeersveiligheidsvisies en inherente verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig), internationale, nationale en regionale verkeersveiligheidsanalyses en proactief meten van verkeersonveiligheid (SPI’s).

Letty is sinds 1 oktober 2017 projectleider/coördinator basisgegevens verkeersveiligheid. Eind april 2018 verscheen DV3, de tweede actualisatie van de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer (zie www.duurzaamveiligwegverkeer.nl) die onder haar leiding tot stand kwam.

In 2004 is Letty Aarts aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op de dissertatie Overview maintenance in man-machine environments: applications in ship navigation.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333