English version
Wetenschappelijk onderzoek voor een veiliger verkeer

16 september 2014

Diepteonderzoek letselongevallen van fietsende 50-plussers

 

In het rapport Letselongevallen van fietsende 50-plussers doet SWOV aanbevelingen om het aantal fietsongevallen van 50-plussers te verminderen: veiliger fietspaden, bewust zijn van wat je nog kan en je fiets daarop (laten) aanpassen. Meer

Nieuws

 

Marjan Hagenzieker hoogleraar Verkeersveiligheid TU Delft

 

Provincies en SWOV: samen werken aan veilige wegen

 

Motorrijders rijden veiliger na training

 

Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen

 

Verkeerseducatie onvoldoende effectief

 

Verkeersongevallenregistratie verbeterd

 

Samenvatting en toelichting

rapport Snorfiets op de rijbaan

 

 

 

 

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact