English version
Wetenschappelijk onderzoek voor een veiliger verkeer

6/7/2016

SWOV-onderzoek verkeersdoden op rijkswegen

 

Naar aanleiding van de stijging in het aantal verkeersdoden in 2015, met name op het rijkswegennet, heeft Rijkswaterstaat aan SWOV verzocht om een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek omvatte een statistische analyse, een ongevalsanalyse en een analyse van externe factoren.

Meer

Nieuws

 

ETSC:'Minder handhaving mede oorzaak stagnerende vooruitgang verkeersveiligheid in Europa.'

 

Maak op 21 september kennis met EDWARD

 

SWOV-onderzoek naar het Oxboard

 

25 mei 2016: Prevent crashes, reduce injuries, save lives

 

SafetyCube Workshop over ernstig verkeersgewonden; Den Haag, 24 mei 2016

 

Factsheet Progressieve sanctiesystemen in het verkeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact