English version
Wetenschappelijk onderzoek voor een veiliger verkeer

10 december 2014

Aantal ernstig verkeersgewonden in 2013 gedaald: 18.800

In 2013 vielen er naar schatting 18.800 ernstig verkeersgewonden (EVG). In 2012 lag het aantal op 19.500. Het aantal EVG wordt jaarlijks bepaald op basis van een koppeling van de ziekenhuis- en politieregistratie. Meer

Nieuws

 

Nieuw: Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Amsterdam

 

Vacature: (Business) Controller (0,5 fte)

 

Herdenking Verkeersslachtoffers 2014

 

Naar meer veiligheid op kruispunten

 

Literatuurstudie Hersenontwikkeling en ongevalsrisico jonge bestuurders

 

Verkeersveiligheidsbalans 2000-2012

 

sitestat sitestat

 

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact