Verkeersveiligheidsketen

SWOV gebruikt de verkeersveiligheidsketen als leidraad voor verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee ook voor haar onderzoek. De verschillende schakels in de verkeersveiligheidsketen geven de factoren weer die een rol spelen in het proces van veiligheidsverbetering, van het voorkomen van ongevallen tot het beperken van de gevolgen van een ongeval.

Print this page