Handhaving

Hoeveel boetes worden jaarlijks uitgedeeld voor snelheidsovertredingen? Wanneer is handhaven het effectiefst? Op deze pagina vindt u alles over het Thema 'Handhaving'.

Meer weten?

Via onze Wegwijzer verkeersveiligheidscijfers maken we u wegwijs tussen de verschillende databronnen en bieden we u toegang tot cijfers. Bekijk ook onze factsheets met daarin korte en duidelijke antwoorden op de meest gestelde vragen over onderwerpen binnen dit thema.

Wist u dat...

...een stijging of daling in het aantal opgelegde boetes niet per se wil zeggen dat ook het aantal
gemaakte overtredingen is gestegen of gedaald? Om hier uitspraken over te doen, is het noodzakelijk om te weten of de politie meer of minder is gaan controleren. Ook speelt mee hoeveel verkeer zich op de weg bevindt: in tijden van minder verkeer (bijvoorbeeld als gevolg van economische crisis) daalt ook het aantal boetes iets.

Bron: Factsheet 'Politietoezicht in het verkeer'

Publicaties

Dit rapport gaat over sancties in en buiten het verkeer. Onder sancties verstaan we alle maatregelen binnen het civielrecht, het strafrecht, of het bestuursrecht, die erop zijn gericht om het gedrag van overtreders te...

Gepubliceerd: 2013

In Nederland is naar schatting een kwart van de dodelijke verkeersongevallen het gevolg van alcoholgebruik. Driekwart ervan wordt veroorzaakt door overtreders met meer dan 1,3 promille alcohol in hun bloed. In deze...

Gepubliceerd: 2009