Maatregelenindex

De Maatregelenindex geeft een overzicht van maatregelen voor verkeersveiligheid vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden. Het betreft regelgeving op nationaal en Europees niveau, voorlichtingscampagnes, subsidiemaatregelen en convenanten (afspraken tussen branche en overheid of binnen de branche zelf). Daarnaast zijn ook diverse CROW-richtlijnen in de Index opgenomen (bijvoorbeeld in het kader van de wegcategorisering).