Dr. ir. Silvia Varotto is specialist in the field of empirical research (driving simulator and on-road experiments) and mathematical modelling (advanced choice models and linear mixed-effects models) of driver behaviour with Advanced Driving Assistance Systems.

Luuk Vissers MSc doet onderzoek op verschillende terreinen, waaronder internationaal onderzoek naar de vaststelling van cijfers over slachtoffers als gevolg van rijden onder invloed en de rol van human factors bij verkeersmanagement. Daarnaast houdt hij zich bezig met de mobiliteit op stedelijke fietspaden en de borging en het gebruik van verkeersveiligheidsbeleid in Nederland.

Dr. Willem Vlakveld is specialist op onder meer de gebieden van jonge beginnende bestuurders, verkeersveiligheidseducatie en rijopleidingen, maar ook op het gebied van heel andere onderwerpen als fietsveiligheid, onderzoek naar oogbewegingen van verkeersdeelnemers en gedrag in sterk geautomatiseerde voertuigen.

Dr. ir. Wendy Weijermars is verantwoordelijk voor de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid en de verkeersveiligheidsverkenningen van SWOV. Daarnaast heeft Wendy zich bezig gehouden met de evaluatie van Duurzaam Veilig en met onderzoek naar letsels en letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden. Als zodanig heeft zij een brede kennis van het vakgebied.

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist op onder meer het gebied van fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen.