Dr. ir. Paul Schepers is expert op het gebied van verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, human factors in wegontwerp en risicogestuurd beleid.

Ing. Govert Schermers is als senior onderzoeker en projectleider gespecialiseerd in onder meer inherente verkeersveiligheid van infrastructuur, wegontwerp, autosnelwegen, 80- en 60km/uur-wegen, en veiligheid van wegbermen.

Dr. Agnieszka Stelling is specialist op het gebied van gedrag in het verkeer, met name afleiding in het verkeer, gedrag van speed-pedelecrijders en de rol van auditieve informatie bij het onderkennen van risico’s in het verkeer. Agnieszka is als psycholoog verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. 

Dr. Angelique Tinga onderzoekt de interactie tussen mens en technologie in autonome voertuigen. Angelique behaalde haar master in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Teun Uijtdewilligen, MSc, houdt zich als onderzoeker bezig met fietsen, mobiliteit in steden, het gebruik van de openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Hij werkt sinds 2019 aan zijn promotieonderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers in Nederlandse steden. Dit is een samenwerking tussen SWOV en de Universiteit Twente.

Dr. ir. Silvia Varotto is gespecialiseerd in het gedrag van bestuurders in interactie met intelligente rijhulpsystemen. Dit bestudeert zij met behulp van zowel rijsimulatoren en veldstudies als met wiskundige modellen.

Dr. ir. Wendy Weijermars is hoofd van de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’ en is betrokken bij verschillende onderzoeken op dit terrein. De afgelopen jaren was Wendy verantwoordelijk voor de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid en de verkeersveiligheidsverkenningen van SWOV.

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist in onder meer fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen. Gert Jan heeft verschillende projecten geleid waarin instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast om de mate van veiligheid van infrastructuur – fietsvoorziening of rijbaan – te bepalen.

Rins de Zwart, MSc, houdt zich bezig met onderzoek naar de interacties tussen mens en intelligente transportsystemen in zowel personenvervoer als vrachtverkeer.