Ing. Govert Schermers is als senior onderzoeker en projectleider gespecialiseerd in onder meer inherente verkeersveiligheid van infrastructuur, wegontwerp, autosnelwegen, 80- en 60km/uur-wegen, en veiligheid van wegbermen.

Dr. Agnieszka Stelling is specialist op het gebied van gedrag in het verkeer, met name afleiding in het verkeer, gedrag van speed-pedelecrijders en de rol van auditieve informatie bij het onderkennen van risico’s in het verkeer. Agnieszka is als psycholoog verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. 

Dr. Angelique Tinga onderzoekt de interactie tussen mens en technologie in autonome voertuigen. Angelique behaalde haar master in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Teun Uijtdewilligen, MSc, houdt zich als onderzoeker bezig met fietsen, mobiliteit in steden, het gebruik van de openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Hij werkt sinds 2019 aan zijn promotieonderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers in Nederlandse steden. Dit is een samenwerking tussen SWOV en de Universiteit Twente.

Dr. Bart van den Broek is specialist op het gebied van dataverzameling en -analyse en statistische inferentie. Hij is o.a. betrokken bij de ontwikkeling van text mining en machine learning methoden voor verkeersveiligheidscijfers en kwaliteitscontrole van data betreffende indicatoren voor verkeersveiligheid.

Dr. ir. Wendy Weijermars is hoofd van de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’ en is betrokken bij verschillende onderzoeken op dit terrein. Wendy is ook internationaal actief. Zij zit in de steering committee van het EU-project LEVITATE en coördineert de SWOV-activiteiten binnen dit project. 

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist in onder meer fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen. Gert Jan heeft verschillende projecten geleid waarin instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast om de mate van veiligheid van infrastructuur – fietsvoorziening of rijbaan – te bepalen.

Rins de Zwart, MSc, houdt zich bezig met onderzoek naar de interacties tussen mens en intelligente transportsystemen in zowel personenvervoer als vrachtverkeer.