Dr. ir. Reinier Jansen is expert op het gebied van analyses met Naturalistic Driving-methoden.

Kas Kamphuis, MSc, doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, maakt deel uit van het STAR-team en werkt mee aan o.a. Naturalistic Cycling-onderzoek naar speed-pedelecs en afleiding in het verkeer.

Sander van der Kint, MSc, doet onderzoek naar o.a. de interactie tussen voetgangers/fietsers en zelfrijdende auto’s. Daarnaast houdt hij zich ook in bredere zin bezig met onderzoek naar gedrag in het verkeer.

Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen, landbouwverkeer en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij is verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Robert is daarnaast gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Celina Mons, MSc, doet onderzoek naar gedrag in het verkeer en is vooral betrokken bij projecten over de interactie tussen mensen en (deels) zelfrijdende voertuigen. 

Dr. Matin Nabavi Niaki doet onderzoek op het gebied van fietsgedrag en fietsveiligheid in relatie tot het ontwerp van wegen en fietsnetwerken. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn surrogaatveiligheidsmaten (zoals SPI’s) en computertechnieken om te berekenen welke routes weggebruikers afleggen en tot welke verkeersconflicten deze eventueel leiden. 

Prof.dr. ir. Nicole van Nes is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto. In dat onderzoek wordt gekeken hoe verkeersdeelnemers omgaan met de nieuwe technologie waarmee hun eigen en andere voertuigen steeds meer zijn uitgerust.

Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid.

Drs. Ingrid van Schagen is als senior onderzoeker en projectleider betrokken bij vele activiteiten op het gebied van verkeersgedrag en het beïnvloeden van verkeersgedrag. Zij richt zich op onderwerpen als snelheid en snelheidsmanagement, handhaving, afleiding en vermoeidheid.

Ing. Govert Schermers is als senior onderzoeker en projectleider gespecialiseerd in onder meer inherente verkeersveiligheid van infrastructuur, wegontwerp, autosnelwegen, 80- en 60km/uur-wegen, en veiligheid van wegbermen.