Tamara Hoekstra MSc doet onderzoek naar onder meer interactie tussen kwetsbare en minder kwetsbare weggebruikers, het beïnvloeden van verkeersgedrag met educatie en voorlichting, subjectieve verkeersonveiligheid en zelfrijdende auto's.

Dr. ir. Reinier Jansen is expert op het gebied van analyses met Naturalistic Driving-methoden waarbij het begrijpen van mens-product-interacties centraal staat.

Kas Kamphuis, MSc.studeerde 2016 af aan de Universiteit Leiden in de richting Applied Cognitive Psychology. Bij SWOV houdt Kas zich bezig met onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie en werkt hij mee aan het Naturalistic Cycling-onderzoek naar speed-pedelecs.

Dr. Peter van der Knaap is als directeur-bestuurder van SWOV thuis op elk gebied waarop SWOV actief is. Met name de risicogestuurde, proactieve systematische aanpak van verkeersonveiligheid en het werken met doelstellingen en veiligheidsindicatoren vormen zijn specialiteit.

Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen, landbouwverkeer en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Robert is daarnaast gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor. Hij is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.

Celina Mons, MSc. studeerde in 2017 af aan de Universiteit Leiden in de richting Applied Cognitive Psychology. Zij houdt zich bij SWOV bezig met onderzoek naar gedrag in het verkeer en intelligente transportsystemen.

Dr. Matin Nabavi-Niaki werkt op het gebied van gedrag en veiligheid van fietsers. Zij doet onderzoek naar het ontwerp van wegen en fietsnetwerken en probeert praktische kennis te ontwikkelen over factoren die het gedrag en de veiligheid van fietsers beïnvloeden. 

Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn surrogaatveiligheidsmaatregelen en computerzichttechnieken om trajecten van...

Dr. ir. Nicole van Nes is verantwoordelijk voor het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de zelfrijdende auto. Nicole is ook actief in Europese projecten: zo was ze coördinator van de grootschalige Europese Naturalistic Driving studie UDRIVE.

Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij houdt zich voornamelijk bezig met Accident Prediction Modelling, fietsveiligheid en het verzamelen van data over wegontwerp. Jan Hendrik studeerde Transport & Planning aan de Technische Universiteit Delft.

Drs. Ingrid van Schagen is als senior onderzoeker en projectmanager betrokken bij vele activiteiten op het gebied van verkeersgedrag en het beïnvloeden van verkeersgedrag. Zij richt zich op aspecten als snelheid- en snelheidsmanagement, handhaving en vermoeidheid.