Dr. Peter van der Knaap is als directeur-bestuurder van SWOV thuis op elk gebied waarop SWOV actief is. Met name de risicogestuurde, proactieve systematische aanpak van verkeersonveiligheid en het werken met doelstellingen en veiligheidsindicatoren vormen zijn specialiteit.

Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen, landbouwverkeer en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid en is daarnaast gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor. Hij is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.

Celina Mons, MSc. is in 2017 afgestudeerd in de master Applied Cognitive Psychology aan de Universiteit Leiden. Zij houdt zich bij SWOV bezig met onderzoek naar gedrag in het verkeer en intelligente transportsystemen. Tijdens haar stage bij SWOV heeft zij gewerkt aan projecten met betrekking tot naturalistic cycling en de effectiviteit van verkeerseducatie.

Dr. Matin Nabavi-Niaki werkt op het gebied van gedrag en veiligheid van fietsers, evenals ontwerp van wegen en fietsnetwerken om praktische kennis te ontwikkelen omtrent factoren die het gedrag en de veiligheid van fietsers beïnvloeden. 

Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn surrogaatveiligheidsmaatregelen en computerzichttechnieken om trajecten van weggebruikers en...

Dr. ir. Nicole van Nes is verantwoordelijk voor het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de zelfrijdende auto.

Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij houdt zich voornamelijk bezig met Accident Prediction Modelling, fietsveiligheid en het verzamelen van data met betrekking tot wegontwerp.

Drs. Ingrid van Schagen is onderzoeker en projectmanager en betrokken bij vele activiteiten op het gebied van verkeersgedrag en het beïnvloeden van verkeersgedrag. Zij richt zich op aspecten als; snelheid- en snelheidsmanagement, handhaving en vermoeidheid. Ingrid heeft bijgedragen aan vele Europese projecten, waaronder SUPREME, BESTPOINT, PROLOGUE, UDRIVE en SafetyCube.

Ing. Govert Schermers is onderzoeker en projectmanager en is specialist op het gebied van onder meer de 'safe systems'- aanpak, wegontwerp, autosnelwegen, 80- en 60km/uur-wegen, en veiligheid van wegbermen. Hij neemt deel aan verschillende nationale en internationale technische werkgroepen en projecten, onder meer Ripcord, SafetyNnet, RISMET en EUSight.

Agnieszka Stelling, MSc, doet onderzoek naar onder meer afleiding in het verkeer, de veiligheid van elektrische fietsen en de rol van auditieve informatie bij het onderkennen van risico’s in het verkeer.

Sander van der Kint, MSc, doet onderzoek op verschillende terreinen, waaronder de interactie tussen voetgangers/fietsers en zelfrijdende auto’s. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar gedrag in het verkeer. In 2016 heeft Sander van der Kint aan de Universiteit Leiden de master Toegepaste Cognitieve Psychologie afgerond.