Dr. Ragnhild Davidse is specialist op het gebied van oudere verkeersdeelnemers en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen. In 2008 heeft ze het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen opgericht.

Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van human factors en verkeersveiligheid.

Rins de Zwart, MSc.,studeerde in 2019 af aan de Universiteit Leiden in de richting Applied Cognitive Psychology  Bij SWOV houdt hij zich bezig met onderzoek naar intelligente transport systemen in zowel personenvervoer als vrachtverkeer.

Ir. Rob Decae is specialist op het gebied van dataverwerking, data-analyse, ETL-processen en modelbouw. Hij studeerde af in tropische plantenteelt en plantenfysiologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Voor indiensttreding bij SWOV deed hij onderzoek op het gebied van justitie, klimaat, aardobservatie, biologie en gezondheidszorg in zowel binnen- als buitenland.

Dr. ir. Atze Dijkstra is expert op het gebied van veiligheidsaspecten van de inrichting van verblijfsgebieden, van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen. Tevens is hij gespecialiseerd in verkeersveiligheidsaudits en diverse soorten veiligheidsindicatoren (met name in microsimulaties).

Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, waarneming in het verkeer, de dode hoek van vrachtautochauffeurs en gedrag in het verkeer. Ze is als psycholoog betrokken bij het diepteonderzoek naar verkeersongevallen en adviseert over het evalueren van voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid.

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Binnen dit team houdt zij zich bezig met het schouwen van de ongevalslocaties, voertuigonderzoek, reconstructie van het ongeval, data-analyse en databasemanagement.

Ir. Rob Eenink is hoofd van de afdeling Gedrag en ITS én van de afdeling Bedrijfsvoering. Daarbij is hij plaatsvervangend directeur. Hij was betrokken bij vele nationale en Europese projecten op het gebied van infrastructuur (ERASER, Ripcord-Ierest), menselijke factoren en ITS (Humanist), én 'naturalistic driving' (Prologue, UDRIVE). Hij was vice-president van

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met de verzameling en rapportage van gegevens over het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover.

Dr. Frouke Hermens is specialist op het gebied van data-analyse, data-visualisatie, statistiek, onderzoeksmethoden en oogbewegingsmetingen. Ze heeft internationale ervaring als postdoctoraal onderzoeker en als universitair docent in de psychologie en cognitiewetenschappen.