Dr. Ragnhild Davidse is specialist op het gebied van oudere verkeersdeelnemers en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen. In 2008 heeft ze het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen opgericht.

Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van human factors kennis en verkeersveiligheid.

Dr. ir. Atze Dijkstra is expert op het gebied van veiligheidsaspecten van de inrichting van verblijfsgebieden, van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen. Tevens is hij gespecialiseerd in verkeersveiligheidsaudits en diverse soorten veiligheidsindicatoren (met name in microsimulaties).

Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, waarneming in het verkeer, de dode hoek van vrachtautochauffeurs en gedrag in het verkeer. Ze is als psycholoog betrokken bij het diepteonderzoek naar verkeersongevallen en adviseert over het evalueren van voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid.

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Binnen dit team houdt zij zich bezig met het schouwen van de ongevalslocaties, voertuigonderzoek, reconstructie van het ongeval, data-analyse en databasemanagement.

Ir. Rob Eenink is hoofd van de afdelingen Gedrag en ITS én Bedrijfsvoering, daarbij is hij plaatsvervangend algemeen directeur. Hij was betrokken bij vele nationale en Europese projecten op het gebied van infrastructuur (ERASER, Ripcord-Ierest), menselijke factoren en ITS (Humanist), én 'naturalistic driving' (Prologue, UDRIVE). Hij was vice-president van

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met de verzameling en rapportage van gegevens over het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover.

Tamara Hoekstra MSc doet onderzoek naar onder meer interactie tussen kwetsbare en minder kwetsbare weggebruikers, het beïnvloeden van verkeersgedrag met educatie en voorlichting, subjectieve verkeersonveiligheid en zelfrijdende auto's. In 2007 heeft Tamara Hoekstra aan de Universiteit Leiden de master Social and Organisational Psychology afgerond.

Dr. ir. Reinier Jansen is expert op het gebied van analyses met Naturalistic Driving-taken centraal staat voor het begrijpen van mens-product-interacties.

Kas Kamphuis, MSc. is in 2016 afgestudeerd in de master Applied Cognitive Psychology aan de Universiteit Leiden. Bij SWOV houdt hij zich bezig met het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie en werkt hij mee aan het Naturalistic Cycling-onderzoek naar speed-pedelecs.