Ir. Rob Decae is specialist op het gebied van dataverwerking, data-analyse, ETL-processen en modelbouw. Hij studeerde af in tropische plantenteelt en plantenfysiologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Voor indiensttreding bij SWOV deed hij onderzoek op het gebied van justitie, klimaat, aardobservatie, biologie en gezondheidszorg in zowel binnen- als buitenland.

Dr. ir. Atze Dijkstra is gespecialiseerd in veiligheidsaspecten van de inrichting van verblijfsgebieden en van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen. Ook is hij expert op het gebied van verkeersveiligheidsaudits en diverse soorten veiligheidsindicatoren (met name in microsimulaties).

Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, gedrag in het verkeer, jonge automobilisten en waarneming in het verkeer, zoals gevaarherkenning, maar ook openbare en voertuigverlichting. Ze is als psycholoog betrokken bij het diepteonderzoek naar verkeersongevallen en adviseert over het evalueren van verkeersveiligheidscampagnes.

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Zij houdt zich bezig met schouwen van de ongevalslocaties, voertuigonderzoek, reconstructie van het ongeval, data-analyse en databasemanagement.

Ir. Rob Eenink is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. Tot de aanstelling van een nieuwe SWOV- directeur, neemt hij alle directietaken bij waar.

Sarah Gebhard, MSc, is werkzaam bij de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’ waar zij onderzoek doet naar de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Zij houdt zich o.a. bezig met het analyseren van infrastructurele data en verkeersongevallengegevens, verkeersmodellen en fietsinfrastructuur. Daarnaast is zij betrokken bij het EU-project LEVITATE over zelfrijdende voertuigen.

Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van human factors en verkeersveiligheid. Ze heeft ruime ervaring in het leiden en uitvoeren van studies naar het gedrag en de beleving van weggebruikers in relatie tot de verkeersomgeving en het voertuig.

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover.

Zarina Hettema, Bachelor of Built Environment, is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Binnen het diepteonderzoek doet zij de weginspecties en beoordeelt zij de inrichting van de weg. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende andere projecten, onder andere bij activiteiten van het Kennisnetwerk SPV.

Tamara Hoekstra, MSc, doet onderzoek naar onder meer interactie tussen kwetsbare en minder kwetsbare weggebruikers, het beïnvloeden van verkeersgedrag met educatie en voorlichting, subjectieve verkeersonveiligheid en zelfrijdende auto's.