Dr. Ragnhild Davidse is hoofd van de afdeling ‘Gedrag in het Verkeer’ en coördineert het onderzoek naar het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers in samenhang met de verkeersveiligheid.

Ir. Rob Decae is specialist op het gebied van dataverwerking, data-analyse, ETL-processen en modelbouw. Hij studeerde af in tropische plantenteelt en plantenfysiologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Voor indiensttreding bij SWOV deed hij onderzoek op het gebied van justitie, klimaat, aardobservatie, biologie en gezondheidszorg in zowel binnen- als buitenland.

Dr. ir. Atze Dijkstra is gespecialiseerd in veiligheidsaspecten van de inrichting van verblijfsgebieden en van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen. Ook is hij expert op het gebied van verkeersveiligheidsaudits en diverse soorten veiligheidsindicatoren (met name in microsimulaties).

Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, gedrag in het verkeer, jonge automobilisten en waarneming in het verkeer, zoals gevaarherkenning, maar ook openbare en voertuigverlichting. Ze is als psycholoog betrokken bij het diepteonderzoek naar verkeersongevallen en adviseert over het evalueren van verkeersveiligheidscampagnes.

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Zij houdt zich bezig met schouwen van de ongevalslocaties, voertuigonderzoek, reconstructie van het ongeval, data-analyse en databasemanagement.

Ir. Rob Eenink is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. Hij gaf (mede) leiding aan diverse   nationale en Europese projecten op het gebied van infrastructuur (ProMeV, Ripcord-Iserest), menselijke factoren en ITS (HUMANIST), én Naturalistic Driving (Prologue, UDRIVE). Hij was vice-president van HUMANIST VCE en bestuurslid van Delft Road Safety Courses.

Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van human factors en verkeersveiligheid. Ze heeft ruime ervaring in het leiden en uitvoeren van studies naar het gedrag en de beleving van weggebruikers in relatie tot de verkeersomgeving en het voertuig.

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover.

Dr. Frouke Hermens is specialist op het gebied van data-analyse, data-visualisatie, statistiek, onderzoeksmethoden en oogbewegingsmetingen. Na in 2005 gepromoveerd te zijn bij de biofysica afdeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft ze gewerkt als postdoctoraal onderzoeker en universitair docent  in Zwitserland, Belgie, Frankrijk, Schotland, Engeland en Nederland.

Zarina Hettema, Bachelor of Built Environment, is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Binnen het diepteonderzoek doet zij de weginspecties en beoordeelt zij de inrichting van de weg. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende andere projecten, onder andere bij activiteiten van het Kennisnetwerk SPV.