Dr. Letty Aarts is hoofd van de afdeling 'Data en Analyse voor Beleid' en coördineert het onderzoek met basisgegevens verkeersveiligheid, waaronder de vaststelling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland. Tevens is zij verantwoordelijk voor informatiebeveiliging, en onder haar leiding certificeerde SWOV zich begin september 2019 voor ISO27001 en NEN7510.  

Albert Jan Algera is werkzaam als voertuigdeskundige binnen SWOV. Binnen het dieptenonderzoek doet hij de voertuiginspecties. Daarnaast werkt hij mee aan het Naturalistic Cycling-project.

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar en met provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert bijvoorbeeld projecten over benchmarking en ProMeV (een SWOV-instrument om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van provinciale wegen).

Dr. Frits Bijleveld is specialist op het gebied van data-analyse, methoden en technieken en tijdreeksanalyses.

Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van (oudere) fietsers en naar gemotoriseerde tweewielers. Ook is zij projectleider van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie. Marjolein is lid van de steering committee van de International Cycling Safety Conference, ICSC.

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, data-analyse, data-ondersteuning en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens en coderingen. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten.

Michiel Christoph MSc is betrokken (geweest) bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighielden. Zo heeft hij in het project INTERACTION de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie en het onderzoek rond kwetsbare verkeersdeelnemers.

Diane Cleij, MSc doet onderzoek naar automatisch rijden. Ook gebruikt zij Naturalistic Driving Data voor onderzoek naar apparatuurgebruik en rijgedrag in gemotoriseerde voertuigen.

Prof. dr. Jacques Commandeur is specialist in toepassing van en onderwijs in onderzoeksmethodologie en statistiek. Onderzoeksrojecten waaraan Jacques mee heeft gewerkt lagen onder meer op het gebied van (co)variantie- analyse, lineaire regressiemodellen en tijdreeksanalyses. In 1991 promoveerde Jacques aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Matching configurations.

Dr. Saskia de Craen is specialist op het gebied van jonge beginnende automobilisten, begeleid rijden (2toDrive), gemotoriseerde tweewielers, voortgezette rijopleidingen en zelfrijdende voertuigen. Ze adviseert SWOV op het gebied van public affairs en is verantwoordelijk voor de productie en kwaliteit van SWOV-factsheets.