Dr. Letty Aarts is specialist op het gebied van snelheid en verkeersveiligheid, wegontwerp en gedrag, verkeersveiligheidsvisies en inherente verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig), internationale, nationale en regionale verkeersveiligheidsanalyses en proactief meten van verkeersonveiligheid (SPI’s).

Albert Jan Algera is werkzaam als voertuigdeskundige binnen SWOV. Binnen het dieptenonderzoek doet hij de voertuiginspecties. Daarnaast werkt hij mee met het Naturalistic cycling project.

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar beleidsvorming en –implementatie, vracht- en bestelverkeer en benchmarking; ook coördineert zij de projecten de deze gebieden. Daarnaast is Charlotte ProMev-deskundige.

Dr. Frits Bijleveld is specialist op het gebied van data-analyse, methoden en technieken en tijdreeksanalyses.  In 2008 promoveerde Frits Bijleveld aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Time series analysis in road safety research using state space methods.

Marjolein Boele MSc doet onderzoek naar onder meer fietsveiligheid, gemotoriseerde tweewielers en zelfrijdende voertuigen. Daarnaast houdt zij zich bezig met evaluatiestudies, veiligheidsanalyses en statistiek. Zij is als psycholoog verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Marjolein Boele heeft de masteropleiding Cognitieve Psychologie afgerond.

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, data-analyse, data-ondersteuning, kennissystemen en ongevallendata, expositiedata en medische gegevens en coderingen. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten. Voorbeelden hiervan zijn SafetyCube, DaCoTA en SafetyNet.

Michiel Christoph MSc is betrokken (geweest) bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighielden. Zo heeft hij in het project INTERACTION de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie en het onderzoek rond kwetsbare verkeersdeelnemers.

Prof. dr. Jacques Commandeur is specialist in toepassing van en onderwijs in onderzoeksmethodologie en statistiek. Hij heeft verschillende projecten uitgevoerd, onder meer op het gebied van (co)variantie analyse, lineaire regressiemodellen en tijdreeksanalyse. In 1991 is Jacques Commandeur aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift Matching configurations.

Dr. Saskia de Craen is specialist op het gebied van jonge beginnende automobilisten, begeleid rijden (2toDrive), gemotoriseerde tweewielers, voortgezette rijopleidingen en zelfrijdende voertuigen. Ze is lid van het motorplatform en was lid van de OECD werkgroep 'Powered Two-wheeler Safety'.

Dr. Ragnhild Davidse is specialist op het gebied van oudere verkeersdeelnemers en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen. In 2008 heeft ze het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen opgericht.