Dr. Letty Aarts is hoofd (a.i.) van de afdeling Signaleren en Wegen en specialist op het gebied van snelheid en verkeersveiligheid, wegontwerp en gedrag, verkeersveiligheidsvisies en inherente verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig), internationale, nationale en regionale verkeersveiligheidsanalyses en proactief meten van verkeersonveiligheid (SPI’s).

Albert Jan Algera is werkzaam als voertuigdeskundige binnen SWOV. Binnen het dieptenonderzoek doet hij de voertuiginspecties. Daarnaast werkt hij mee met het Naturalistic cycling project.

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar en met provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert bijvoorbeeld projecten over benchmarking en ProMeV (een SWOV-instrument om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van provinciale wegen).

Dr. Frits Bijleveld is specialist op het gebied van data-analyse, methoden en technieken en tijdreeksanalyses.

Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van (oudere) fietsers en gemotoriseerde tweewielers, en is projectleider van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie en lid van de steering committee van de International Cycling Safety Conference, ICSC.

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, data-analyse, data-ondersteuning en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens en coderingen. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten.

Michiel Christoph MSc is betrokken (geweest) bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighielden. Zo heeft hij in het project INTERACTION de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie en het onderzoek rond kwetsbare verkeersdeelnemers.

Diane Cleij, MSc, doet onderzoek met betrekking tot automatisch rijden en gebruikt Naturalistic Driving Data voor onderzoek naar apparatuur gebruik en rijgedrag in gemotoriseerde voertuigen.

Prof. dr. Jacques Commandeur is specialist in toepassing van en onderwijs in onderzoeksmethodologie en statistiek. Hij heeft verschillende projecten uitgevoerd, onder meer op het gebied van (co)variantie- analyse, lineaire regressiemodellen en tijdreeksanalyse. In 1991 is Jacques Commandeur aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift Matching configurations.

Dr. Saskia de Craen is specialist op het gebied van jonge beginnende automobilisten, begeleid rijden (2toDrive), gemotoriseerde tweewielers, voortgezette rijopleidingen en zelfrijdende voertuigen. Ze adviseert SWOV op het gebied van public affairs en is verantwoordelijk voor de productie en kwaliteit van SWOV-factsheets.