Dr. Letty Aarts is hoofd van de afdeling ‘Data en Analyse voor Beleid’ en coördineert het onderzoek met basisgegevens verkeersveiligheid, waaronder de vaststelling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland. Tevens is zij verantwoordelijk voor informatiebeveiliging, en onder haar leiding certificeerde SWOV zich begin september 2019 voor ISO27001 en NEN7510.  

Albert Jan Algera, BSc, is bij SWOV werkzaam als voertuigdeskundige. Binnen het diepteonderzoek doet hij de voertuiginspecties van onder andere brom- en snorfietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en brom- en scootmobielen. Daarnaast werkt hij mee aan de technische kant van projecten die gebruikmaken van kleine elektrische voertuigen en van Naturalistic Cycling.

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar – en samen met – provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert bijvoorbeeld de SWOV-inzet in het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid).

Dr. Frits Bijleveld is specialist op het gebied van data-analyse, methoden en technieken en tijdreeksanalyses.

Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van (oudere) fietsers en naar gemotoriseerde tweewielers. Ook is zij projectleider van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie. Marjolein is lid van de steering committee van de International Cycling Safety Conference.

Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, dataverwerking, data-analyse en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens en coderingen zoals Barell, AIS of Eurocost. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar letsels, letselgevolgen en letsellast (YLL, YLD) van verkeersdoden en -gewonden.

Michiel Christoph, MSc, is betrokken bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighouden. In het project INTERACTION heeft hij de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie.

Dr. Diane Cleij doet onderzoek naar automatisch rijden. Ook gebruikt zij Naturalistic Driving-data voor onderzoek naar apparatuurgebruik en rijgedrag in gemotoriseerde voertuigen.

Prof. dr. Jacques Commandeur is specialist in toepassing van onderzoeksmethodologie en statistiek en in het onderwijs daarin. Onderzoeksprojecten waaraan Jacques heeft meegewerkt lagen onder meer op het gebied van (co)variantie-analyse, lineaire regressiemodellen en tijdreeksanalyses.

Dr. Saskia de Craen is specialist op het gebied van jonge beginnende automobilisten, begeleid rijden (2toDrive), gemotoriseerde tweewielers, voortgezette rijopleidingen en zelfrijdende voertuigen. Ze adviseert SWOV op het gebied van public affairs en is verantwoordelijk voor de productie en kwaliteit van SWOV-factsheets.