Er zijn 65 documenten gevonden.

Benchmarking van gemeentelijke verkeersveiligheid in de praktijk

Publicatie/rapport R-2014-34
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,road
Beleidsmakers staan voor de vraag hoe doelmatig en doeltreffend hun beleid is, of het beter kan en in dat geval: hoe? De methode van ‘benchmarking’ kan hiervoor handvatten bieden: de eigen prestaties... Lees meer

Ernstig verkeersgewonden 2013

Publicatie/rapport R-2014-31
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Bos, N.M.; Houwing, S.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Visie & beleid,accident
Het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG) is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Het aantal EVG wordt berekend conform de internationale code MAIS2+, en laat zich bepalen op basis... Lees meer

Financieringsmogelijkheden voor 'Opschakelen naar meer verkeersveiligheid': een verkenning

Publicatie/rapport R-2014-40
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Wijnen, W.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,traffic
In het project ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ heeft SWOV de haalbaarheid van het invoeren van extra verkeersveiligheidsmaatregelen onderzocht, teneinde de taakstelling voor met name...... Lees meer

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol

Publicatie/rapport R-2014-32
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Houwing, S.; Bijleveld, F.D.; Commandeur, J.J.F.; Vissers, L.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's,fatality
Alcohol is één van de belangrijkste factoren in verkeersongevallen. Alcohol vermindert de rijvaardigheid, leidt tot een grotere ongevalskans en tot de kans op ernstig letsel in een verkeersongeval... Lees meer

Hoe goed weten oudere fietsers wat ze kunnen?

Publicatie/rapport R-2014-19
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Groot- Mesken, J. de; Commandeur, J.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Educatie, Internationaal, Visie & beleid,road user
Met de populariteit van de elektrische fiets groeit ook het aantal ouderen dat gebruikmaakt van dit type fiets. Belangrijke vragen zijn of deze ouderen de speciale eigenschappen van de elektrische... Lees meer

Maatgevende normen in de Nederlandse richtlijnen voor wegontwerp

Publicatie/rapport R-2014-38
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Schermers, G.; Stelling, A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,design (overall design)
Wegen worden ontworpen volgens richtlijnen voor wegontwerp. Deze richtlijnen gaan uit van bepaalde maatgevende normen: het is immers vanzelfsprekend dat een weg zo wordt ontworpen en aangelegd dat... Lees meer

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014

Publicatie/rapport R-2014-36
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Weijermars, W.; Goldenbeld, Ch.; Bijleveld, F.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,safety
In 2013 vielen 570 verkeersdoden, 80 minder dan in 2012. Ook het aantal ernstig verkeersgewonden was in 2013 lager dan de twee voorgaande jaren. In 2013 vielen volgens berekening 18.800 ernstig...... Lees meer

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 - Onderzoeksverantwoording

Publicatie/rapport R-2014-36A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Goldenbeld, Ch.; Bijleveld, F.D. & Bos, N.M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,safety
De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid uit 2012 bevat 23 extra maatregelen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn bestuurlijke en maatschappelijke partners gezamenlijk willen nemen om... Lees meer

Opschakelen naar meer verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2014-37
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.; Eenink, R.; Weijermars, W.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,safety
Deze studie verkent welke extra en vooral welke effectieve en maatschappelijk aanvaardbare verkeersveiligheidsmaatregelen nog vóór 2020 genomen kunnen worden. Aanleiding vormt de inschatting dat de... Lees meer

Race- en toerfietsen op de openbare weg

Publicatie/rapport R-2014-20
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Educatie, Internationaal,cycling
Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen... Lees meer