Er zijn 124 documenten gevonden.

Assembly of Annual Statistical Report and Basic Fact Sheets - 2012

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2012 (European Commission): Broughton, J.; Brandstaetter, C.; Yannis, G.; Evgenikos, P.; Papantoniou, P.; Candappa, N.; Christoph, M.; Duijvenvoorde, K. van; Vis, M.; Pace, J-F.; Tormo, M.; Sanmartín J.; Haddak, M.; Pascal, L.; Amoros, E.; Thomas, P.; Kirk, A.; Brown, L.

DaCoTA Webtexts

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2012 (European Commission): Elvik, R.; Risser, R.; Tingval, C.; Thomas, P.; Togni, T.; Twisk, D.

Data Warehouse - Final Report

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2012 (European Commission): Yannis, G.; Evgenikos, P.; Aarts, L.; Kars, V.; Brandstaetter, C.; Bauer, R.; Broughton, J.; Haddak, M.; Lefèvre, M.; Pascal, L.; Amoros, E.; Zielinska, A; Wnuk, A.; Lucas, M.; Pace, J.-F.; Sanmartin, J.; Kirk, A.; Thomas, P.

Design and development of the road safety data warehouse - Final Report

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2012 (European Commission): Yannis, G.; Evgenikos, P.; Aarts, L.; Kars, V.; Berg, T. van den

Developing a Road Safety Index

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2012 (European Commission): Bax, C.; Wesemann, P.; Gitelman, V.; Shen, Y.; Goldenbeld, C.; Hermans, E.; Doveh, E.; Hakkert, S.; Wegman, F.; Aarts, L.

Diepteonderzoek naar de invloedsfactoren van verkeersongevallen

Publicatie/rapport R-2012-19
Gepubliceerd: 2012 (SWOV): Davidse, R.J.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Handhaving, Educatie, Internationaal,traffic
Dit rapport behandelt de evaluatie van de pilotstudie diepteonderzoek. Met die pilotstudie onderzocht de SWOV de meerwaarde van Nederlands diepteonderzoek voor het Nederlandse... Lees meer

Monitor verkeersveiligheid 2012

Publicatie/rapport R-2012-20
Gepubliceerd: 2012 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Goldenbeld, Ch.; Kars, V.; Wegman, F.C.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
De SWOV doet binnen het project Balansen ieder jaar onderzoek naar recente ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Deze jaarlijkse analyses zijn beschrijvend van aard en geven primair een overzicht... Lees meer

Perspectiefwisseling in de rijopleiding om de interactie tussen vrachtauto’s en personenauto’s te verbeteren

Publicatie/rapport R-2012-16
Gepubliceerd: 2012 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Hoekstra, A.T.G.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Educatie, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Handhaving, Internationaal,driver training
Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de SWOV op basis van bestaande literatuur nagegaan hoe een les in de rijopleiding voor personenauto’s het beste vormgegeven kan worden, zodat... Lees meer

Puntenstelsels in Europa: het kan beter

Publicatie/rapport D-2012-6
Gepubliceerd: 2012 (SWOV): Schagen, I.N.L.G. van; Goldenbeld, Ch.; Vlakveld, W.P.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Internationaal, Verkeersveiligheid in cijfers,point demerit system
Een puntenstelsel houdt, heel algemeen, in dat een verkeersdeelnemer bij een geconstateerde verkeersovertreding, naast de reguliere straf, ook strafpunten krijgt. Als iemand binnen een bepaalde...... Lees meer