Er zijn 51 documenten gevonden.

Aspecten ademanalyse en bloedalcoholgehalte

Publicatie/rapport R-81-43
Gepubliceerd: 1981 (SWOV): Mulder, Drs. J. A.G. ; Douma, J.H

Autogordelsluiting met automatische ontgrendeling

Publicatie/rapport R-81-33
Gepubliceerd: 1981 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van

Bejaarden: veiliger op weg

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1981 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk): Wegman, Ir. F.C.M.; Wesemann, Mr. P.; e.a.

Cost/effectiveness aspects of road lighting

Publicatie/rapport R-81-8
Gepubliceerd: 1981 (SWOV): Flury, Ir. F.C