Er zijn 156 documenten gevonden.

Annual Statistical Report - 2010

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2010 (European Commission): Brandstaetter, C.; Evgenikos, P.; Yannis, G.; Papantoniou, P.; Argyropoulou, E.; Broughton, J.; Knowles, J.; Reurings, M.; Vis, M.; Pace, J F.; López-de-Cozar, E.; Pérez-Fuster, P.; Sanmartín J.; Haddak, M.

Beschrijving van een verkennend model voor de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2010-34
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Norden, Y. van; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Internationaal,traffic
De SWOV heeft een verkennend model voor de verkeersveiligheid ontwikkeld. Dit model zal in 2011 worden gebruikt bij het uitvoeren van de Verkeersveiligheidsverkenning 2020, maar is ook breder... Lees... Lees meer

Bouwstenen voor een prestatiemonitor verkeershandhaving

Publicatie/rapport R-2010-26
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.
Trefwoorden: Handhaving, Visie & beleid, Risico's, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,police
In het kader van de uitwerking van de Strategische Nota Politieverkeerstaak wil de politie een monitoringsysteem gaan opzetten. Ze wil daarmee haar prestatie monitoren op het gebied van... Lees meer

De daling van het aantal verkeersdoden in 2004 nader geanalyseerd

Publicatie/rapport R-2010-25
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Weijermars, W.A.M.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,...
Zowel het aantal verkeersdoden als het risico om bij een verkeersongeval om het leven te komen, vertoont een dalende trend. In 2004 zijn het aantal verkeersdoden en het overlijdensrisico relatief...... Lees meer

De invloed van een verschuiving in beginnersmobiliteit op de trendbreuk in het aantal verkeersdoden tussen 2003 en 2004

Publicatie/rapport D-2010-8
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Stipdonk, H.L.; Bijleveld, F.D.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Vervoerswijzen,...
Het aantal verkeersdoden vertoont de laatste decennia een dalende trend. In 2004 is het aantal verkeersdoden relatief sterk gedaald, met ruim tweehonderd ten opzichte van 2003. Een nieuwe factor — in... Lees meer

De rol van ouders bij informele verkeerseducatie

Publicatie/rapport R-2010-31
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Hoekstra, A.T.G.; Mesken, J.
Trefwoorden: Educatie,child
Met informele verkeerseducatie wordt verwezen naar het informele leerproces waarbij verkeersdeelnemers in de praktijk voortdurend leren van hun eigen ervaringen en van voorbeelden van anderen....... Lees meer

Een SWOV-database Wegkenmerken

Publicatie/rapport D-2010-7
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Schermers, G.; Duivenvoorden, C.W.A.E.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Internationaal,databank
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een database ter ondersteuning van onderzoek naar de relatie tussen verkeersveiligheid en infrastructurele- en verkeerskenmerken van wegvakken en...... Lees meer

EVIO-handleiding voor onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten van infrastructurele maatregelen

Publicatie/rapport D-2010-6
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Schermers, G.
Trefwoorden: Visie & beleid, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Educatie, Internationaal,traffic safety
Deze handleiding stelt een methodiek voor om het effect van infrastructurele maatregelen op verkeersveiligheid te evalueren. De handleiding is in de eerste plaats bedoeld voor provinciale... Lees meer

Forecasting road traffic fatalities in European countries: Model Definition and First Results

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2010 (European Commission): Dupont, E.; Martensen, H. (eds.)

Gaat een robuust wegennet samen met Duurzaam Veilig?

Publicatie/rapport R-2010-24
Gepubliceerd: 2010 (SWOV): Dijkstra, A.; Tromp, H.L.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,traffic flow
De visie ‘Robuust wegennet’ van de ANWB, in samenwerking met TNO, wil een antwoord vormen op de toenemende kwetsbaarheid van het huidige wegennet voor verstoringen in de doorstroming. Deze visie...... Lees meer