Er zijn 195 documenten gevonden.

Pilotontwerp duurzaam-veilig wegennet Arnhem-Nijmegen

Publicatie/rapport R-94-33
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Slop, Ir. M. ; Minnen, J. van ; Blokpoel, A
Om het streven naar een duurzaam-veilig wegennet bij alle betrokkenen ingang te doen vinden, heeft Rijkswaterstaat in de vervoerregio Arnhem-Nijmegen een pilotproject opgezet. Binnen het project...... Lees meer

Pilot-snelheidsmetingen binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-94-71
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Braimaister, Dr. ir. L.G. ; Varkevisser, G.A.
Tot nu toe zijn geen structurele snelheidsmetingen op verkeersaders binnen de bebouwde kom uitgevoerd op basis van een mobiel snelheidsmeetnet, zoals dat op 80 km/uur-wegen buiten de bebouwde kom al... Lees meer

Point processes in traffic safety analysis

Publicatie/rapport R-94-51
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D.

Proef met ongevalshulp per helikopter

Publicatie/rapport R-94-74
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Mathijssen, M.P.M. ; Harris, S. MA ; Blokland-Vogelesang, Dr. A.W. van
Er worden in Nederland voorbereidingen getroffen voor een proef waarbij een heli-traumateam hulp gaat verlenen aan ernstig gewonde ongevalsslachtoffers. Ten behoeve van de evaluatie van die proef in... Lees meer

Projectvoorstellen verkeersveiligheidsonderwijs 4-18-jarigen

Publicatie/rapport R-94-22
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wittink, Drs. R.D.

Proposal for a point demerit system in Hungary

Publicatie/rapport R-94-13
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M. ; Wittink, Drs. R.D.

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1993

Publicatie/rapport R-94-3
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): SWOV

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen in 1993

Publicatie/rapport R-94-2
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): SWOV

Reclame langs de weg en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-94-90
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Hagenzieker, Drs. M.P
Op verzoek van het Verbond voor Verzekeraars, Afdeling Motorrijtuigen, heeft de SWOV een notitie opgesteld waarin een kwalitatief antwoord wordt gegeven op de vraag of het plaatsen van reclameborden... Lees meer