Er zijn 194 documenten gevonden.

Methods for investigating the relationship between accidents, road user behaviour and road design standards

Publicatie/rapport R-94-7 III
Gepubliceerd: 1994 : Maycock, G; Summersgill (Transport Research Laboratory, Crowthorne, England)., I.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-94-14
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Poppe, F.

Naar een verkeersmeetnet ten behoeve van landelijk en provinciaal beleid

Publicatie/rapport R-94-53
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
De rijksoverheid heeft in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid ten aanzien van het speerpunt snelheid kwantitatieve taakstellingen geformuleerd. Om deze te kunnen realiseren is het voor het... Lees... Lees meer

Ontwerp en uitvoering van veilige fietsvoorzieningen

Publicatie/rapport R-94-56
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Vis, A.A
Dit rapport geeft een kwalitatieve beschrijving van de belangrijkste gezichtspunten op het gebied van speciale voorzieningen voor het fietsverkeer, ten behoeve van het ontwerp en de aanleg van een in... Lees meer

Ontwerpen voor fietsverkeer

Publicatie/rapport D-94-31
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.
Deze publikatie is oorspronkelijk verschenen als een hoofdstuk uit de syllabus behorend bij de cursus Ontwerpen voor fietsverkeer, zoals deze in 1994 is verzorgd door DTV Consultants te Breda. Deze... Lees meer

Ouderen: hun functioneren in het verkeer

Publicatie/rapport R-94-75
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J.
De overheid streeft ‘duurzame' verkeersveiligheid na. Deze wordt onder meer gekenmerkt door een verkeersinfrastructuur waarvan de vormgeving bij voorbaat al de kans op een ongeval drastisch beperkt... Lees meer

Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid PROV 1993 + Bijlagenboek

Publicatie/rapport TT94-24
Gepubliceerd: 1994 (Traffic Test): Pol, M.; Vissers, J.A.M.M.; Nägele, R.C.; Lindeijer, J.E.

Pilotontwerp duurzaam-veilig wegennet Arnhem-Nijmegen

Publicatie/rapport R-94-33
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Slop, Ir. M. ; Minnen, J. van ; Blokpoel, A
Om het streven naar een duurzaam-veilig wegennet bij alle betrokkenen ingang te doen vinden, heeft Rijkswaterstaat in de vervoerregio Arnhem-Nijmegen een pilotproject opgezet. Binnen het project...... Lees meer