Er zijn 195 documenten gevonden.

Internationale en nationale kennis over politietoezicht in het verkeer

Publicatie/rapport R-94-54
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Oei, Ir. H.L
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat is een covernota geschreven naar aanleiding van drie recente literatuurreviews over de effecten van politietoezicht op... Lees... Lees meer

Inventarisatie: informatie langs de snelweg

Publicatie/rapport R-94-65
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Ter voorbereiding van experimenten door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), gericht op reductie van de snelheid op autosnelwegen, is een overzicht gemaakt van verschillende vormen van...... Lees meer

Jaarverslag 1993

Publicatie/rapport R-94-1
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): SWOV

Kosten-effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen

Publicatie/rapport R-94-68
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Poppe, F. ; Mulder, Ing. J.A.G.
Om te komen tot een selectie van effectieve duurzaam-veilige verkeersveiligheidsmaatregelen is het van belang de kosten-effectiviteit van maatregelen en van pakketten van maatregelen te bepalen. In... Lees meer

Linking driver visual workload to inductive loop measurements on near-congested freeways

Publicatie/rapport TNO-TM 1994 C-42
Gepubliceerd: 1994 (TNO Institute for Human Factors TM): Verwey (TNO), W.B. ; Heijer (SWOV), T.

Maximumsnelheid 30 km/uur binnen de bebouwde kom en opheffing voorrang voor gemotoriseerd verkeer

Publicatie/rapport R-94-81
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Vis, A.A
Ondanks de positieve ervaringen die zijn opgedaan met 30 km/uur-gebieden binnen de bebouwde kom, blijkt de uitbreiding van deze gebieden, die voor de totstandkoming van een duurzaam-veilig wegennet... Lees meer