Er zijn 194 documenten gevonden.

Gericht verkeerstoezicht op de A2

Publicatie/rapport R-94-66
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Het KLPD is in december 1993 gestart met intensief toezicht op de rijsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Op dit deel van de snelweg gold voor een deel een limiet van 120 km/uur en voor een... Lees meer

Het gebruik van motorvoertuigverlichting overdag in Nederland: november 1989 t/m december 1993

Publicatie/rapport R-94-88
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Bijleveld, Drs. F.D.
Vanaf 1 november 1989 tot en met december 1993 zijn op verschillende plaatsen in Nederland maandelijks metingen verricht naar het gebruik van motorvoertuigverlichting overdag (MVO). Het meetprogramma... Lees meer

Hoofdlijnen Verkeerstheoriecursus SLW

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1994 (Traffic Test): Twisk, D.A.M.; Veling, I.H.

Incidences des normes de conception sur la sécurité routière: Recherche realisée pour la Commission

Publicatie/rapport R-94-7(F)
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Ruyters, H.G.J.C.M. ; Slop, M. ; Wegman, Ir. F.C.M. red