Er zijn 194 documenten gevonden.

Een mentorsysteem voor beginnende chauffeurs bij vervoersbedrijven in Nederland

Publicatie/rapport R-94-79
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Twisk, Drs. D.A.M.
Volgens verschillende onderzoekers is de verkeersonveiligheid van vrachtauto's in belangrijke mate te wijten aan de jonge leeftijd en de onervarenheid van de chauffeurs. Deze situatie zou kunnen...... Lees meer

Effectieve maatregelen ten dienste van de verkeersveiligheid in de provincie Overijssel

Publicatie/rapport R-94-48
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wittink, Drs. R.D. ; Mulder, Ing. J.A.G.
Vanuit twee invalshoeken is aangegeven hoe het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel haar meerjarenstrategie inhoud kan geven. De ene invalshoek is de preventieve aanpak, waarmee in het...... Lees meer

Elektronica in vrachtauto's

Publicatie/rapport R-94-62
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Sluis, Ir. J. van der
In opdracht van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat heeft de SWOV het huidige gebruik en de toekomstige mogelijkheden van elektronica in vrachtwagens onderzocht.... Lees... Lees meer

European drivers and traffic safety

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1994 (Presses de l'école nationale des Ponts et chaussées): Wittink et al. (Eds.), R.

Evaluatie RVV 1990, BABW en flankerend beleid

Publicatie/rapport R-94-12
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Vis, A.A

Evolution of road accidents

Publicatie/rapport D-94-23
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wegman, F.
The interpretation of road accident statistics is discussed. It is shown that the reduction in road accidents in early 1994 was not attributable to winter weather and fewer elderly pedestrians but to...

Fietsongevallen als gevolg van een mechanisch gebrek

Publicatie/rapport R-94-46
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
In vergelijking met andere Europese landen is Nederland een fietsland bij uitstek. Toch zijn de eisen voor fietsen zoals die op dit moment zijn vastgelegd in het Wegenverkeersreglement, minimaal. In... Lees meer