Er zijn 195 documenten gevonden.

De snelheidsclausule in de verzekeringsvoorwaarden

Publicatie/rapport R-94-29
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Mulder, Ing. J.A.G. ; Wesemann, Mr. P.

De verkeersonveiligheid in de provincie Overijssel

Publicatie/rapport R-94-47
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Mulder, Ing. J.A.G. ; Wittink, Drs. R.D.
Hoewel zowel het aantal verkeersdoden als het totale aantal verkeersslachtoffers in Overijssel in de periode 1990 t/m 1992 is afgenomen ten opzichte van 1985 en deze provincie hiermee gunstig... Lees... Lees meer

De voorrangsregeling voor fietsers op rotondes met fietspaden

Publicatie/rapport R-94-73
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Minnen, J. van ; Braimaister, Dr. Ir. L
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de voorrangsregeling voor fietsers op vrijliggende fietspaden rond rotondes van na 1985. Opdeze nieuwere rotondes heeft het verkeer dat zich op het...... Lees meer

Duurzaam-veilig in rurale gebieden

Publicatie/rapport R-94-83
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Minnen, J. van
Bij de toepassing van het concept `duurzaam-veilig' in rurale gebieden wordt men geconfronteerd met problemen die ten dele specifiek zijn voor deze gebieden. Die specifieke problemen hebben... Lees... Lees meer

Duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem: Presentatie Nulfase Basisdocument

Publicatie/rapport D-94-7
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): SWOV

Duurzaam-veilig voetgangers- en fietsverkeer

Publicatie/rapport R-94-67
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Slop, Ir. M. ; Minnen, J. van
Het concept van een `duurzaam-veilig' wegverkeer is tot dusver voornamelijk uitgewerkt vanuit het perspectief van het autoverkeer. Beleidsdoelstellingen als meer zorg voor kwetsbare... Lees meer

Duurzaam-veilig: de stand van zaken

Publicatie/rapport R-94-55
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Slop, Ir. M. ; Wegman, Ir. F.C.M.
In april 1994 heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat het Basisdocument onderzoek en advies duurzaam-veilig verkeers- en vervoersysteem doen verschijnen. Hierin wordt globaal...... Lees meer