Er zijn 194 documenten gevonden.

Voorlichtingsproject 'Alcohol en Verkeer' voor 15-16-jarigen; vergelijking van bronnen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 (Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen): Levelt, P.B.M.

Vulnerable road users: cyclists.

Publicatie/artikel
issn: 1104-7267
Gepubliceerd: 1994 (Väg- och transport-forskningsinstitutet): Slop, M.P.

Wetenschappelijk onderzoek (par. 1.3); Van accident prone naar duurzaam veilig.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 (VUGA Uitgeverij B.V.): Stoop, Dr.ir. J.A.; Heijer, T.

Ypärä ei sovi ollantilaisille

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 (Liikenneturva): Wittink, R.D.