Er zijn 195 documenten gevonden.

Voorlichting over verkeersregels

Publicatie/rapport R-94-80
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C
Uit eerder onderzoek van de SWOV naar de werking van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens uit 1990 (RVV 1990) is onder meer gebleken dat de kennis over de toepassing van diverse regels te... Lees meer

Voorrang aan verkeer van rechts

Publicatie/rapport R-94-10
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C.

Wijziging in de regelgeving voor landbouwtrekkers

Publicatie/rapport R-94-59
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Polak, Dr. P.H.
Het Nieuwe Voertuigreglement (NVR) biedt meer mogelijkheden dan het oude Wegenverkeersreglement (WVR) om met langzame motorvoertuigen met bijzondere afmetingen en gewicht op de openbare weg te komen... Lees meer

Young driver accidents in Europe

Publicatie/rapport R-94-18
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.

Zijreflectie bij fietsen

Publicatie/rapport R-94-87
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Varkevisser, G.A. ; Vis, A.A.
Per 1 januari 1987 is in Nederland zijreflectie in de vorm van wielcirkels aan beide wielen voor alle fietsen verplicht gesteld. Globaal vanaf deze ingangsdatum tot 1994 heeft de SWOV de aanwezigheid... Lees meer

An integrated approach to bicycle safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 : Wittink, R.D.

Analyse van verkeersongevallen met behulp van originele politierapporten

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 (Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen): Noordzij, P.C.; Hagenzieker, M.P.; Goldenbeld, Ch.

Are mopeds a type of motorcycles or a type of bycicle?; Mopeds off the cycle tracks: safer for cyclists, moped riders and other road users

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 (Technion Israel Institute of Technology): Hagenzieker, M.P.

Attitudes or road users with respect to traffic and road safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1994 : Wittink, R.D.