Er zijn 194 documenten gevonden.

Safety effects of road design standards

Publicatie/rapport R-94-7
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Ruyters, H.G.J.C.M. ; Slop, Ir. M. ; Wegman, Ir. F.C.M. eds

Safety implications of electronic driving support systems

Publicatie/rapport R-94-85
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Gundy, Drs. C.M.; Steyvers, Dr. F. ; Kaptein, Drs. N
Road transport telematics research is big business. It promises not only substantial economic activity during the coming decades, but also amelioration of a number of social problems. The present...

SARTRE: Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe

Publicatie/rapport R-94-57
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Barjonet, INRETS ; Benjamin, T. IDBRA; Huguenin, R.D., ; Witting, Drs. R.D., SWOV
This report describes the survey that has been carried out within the framework of the project on Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE). The report results from the request made by...

Snelheidsbeïnvloeding door voorlichting

Publicatie/rapport R-94-84
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wittink, Drs. R.W.; Levelt, Dr. P.B.M
In opdracht van de Directie Voorlichting en de Hoofdafdeling Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in dit rapport een opzet gemaakt voor de evaluatie van voorlichting die... Lees meer

Snelheidslimieten voor bussen

Publicatie/rapport R-94-32
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Roszbach, Drs. R.
Dit rapport behelst een schatting van de veiligheidseffecten van een verhoging van de snelheidslimiet voor bussen op autosnelwegen, van 80km/uur naar 100 km/uur. In de gemaakte vergelijkingen is...... Lees meer

Strategie ten behoeve van het Meerjarenplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel

Publicatie/rapport R-94-49
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wittink, Drs. R.D. ; Mulder, Ing. J.A.G.
Voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel is een strategie opgesteld voor een meerjarenplan. Het ROVO zal op basis hiervan een plan opstellen dat aansluit op de organisatie en... Lees... Lees meer