Er zijn 195 documenten gevonden.

Rijden onder invloed in de provincie Zeeland, 1993-1994

Publicatie/rapport R-94-37
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.
In september 1994 heeft de SWOV in nauwe samenwerking met de politie van de drie Zeeuwse districten (Walcheren, Oosterscheldebekken en Zeeuwsch-Vlaanderen) het alcoholgebruik van automobilisten in... Lees meer

Rijsnelheden op 80- en 100 km/uur-wegen (II)

Publicatie/rapport R-94-70
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.D. ; Varkevisser, G.A.
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV, na de eerste meting die in 1992 is verricht, in 1994 voor de tweede maal snelheidsmetingen uitgevoerd op 80- en... Lees meer

Risicomodellen voor de module verkeersveiligheid bij de mobiliteitsverkenner

Publicatie/rapport R-94-24
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D.

Road cross-section

Publicatie/rapport R-94-7 VI
Gepubliceerd: 1994 : Michalski (Technical University of Gdansk, Gdansk, Poland), L.

Road Safety Impact Assessment: RIA

Publicatie/rapport R-94-20
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M. ; Roszbach, Drs. R. ; Mulder, Ing. J.A.G.; Schoon, Ing. C.C. ; Poppe, F
Road safety is a quality aspect of road traffic and this aspect has to be balanced with aspects like: level of service, access for destinations, environmental impact, costs etc., when it comes to...

Road safety in Poland

Publicatie/rapport R-94-58
Gepubliceerd: 1994 (SWOV): Brouwer, , Dra, M. ; Koornstra, Drs. M.J. ; Mulder, Ing. J.A.G. ; Wegman, Ir. F.C.M
Road safety is a quality aspect of road traffic which should represent an equally important consideration in decision-making. The fact that the situation in central Europe has changed, caused a...