Er zijn 5072 documenten gevonden.

Stads- en dimlichten binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport Rapport 1969-6
Gepubliceerd: 1969 (SWOV): Schreuder, dr.ir. D.A.; Carlquist, J.C.A.

Alcohol in het verkeer

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB): Ir. E. Asmussen

Betrachtungen über die Anwendung von Halogenlampen für die Kraftfahrzeugbeleuchtung

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Boer, J.B. de; Schreuder, D.A.

Comparison of instruments for determining blood alcohol concentration

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Hans Ferdinand Schultz Verlag): Noordzij, P.C., research prychologist

Enige opmerkingen bij het artikel 'De Verkeersveiligheid op de weg in Nederland

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Asmussen, Ir. E.

Enkele criteria voor de vormgeving van voertuig en weg

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Griep, drs. D.J.

Flexibele geleiderailconstructies en lichtmasten in middenbermen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Pol, W.H.M. van de; Slop, ir. M.

Is wetenschappelijk verkeersonderzoek belemmerend voor het beleid?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Conseil superieur de la sécurité routière CSSR/Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid HRVW): Carlquist, J.A.