Er zijn 4800 documenten gevonden.

NIET-GEPUBLISEERD

Burden of injury of serious road injuries in six EU countries

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2018 : Weijermars, W.; Bos, N.; Filtness, A.; Brown, L.; Bauer, R.; Dupont, E.; Martin, J.L.; Perez, K.; Thomas, P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,
Background: Information about the burden of (non-fatal) road traffic injury is very useful to further improve road safety policy. Previous studies calculated the burden of injury in individual...

NIET-GEPUBLISEERD

Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland

Publicatie/rapport R-2018-2
Gepubliceerd: 2018 (SWOV): L.T. Aarts; M.J. Boele
Trefwoorden: Visie & beleid, Handhaving, Educatie,Accident prevention; measurement; evaluation (assessment); traffic; safety; continuous; surveillance; education; accident; accident rate; road user; region;...
Gezamenlijk streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers – dat is de belangrijkste ambitie geformuleerd in het Meerjarenprogramma verkeers­veilig­heid 2017-2020 van het Regionaal... Lees meer

Risicofactoren op 50km/uur-kruispunten met verkeerslichten

Publicatie/rapport R-2017-21
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Aarts, L.T.; Loenis, B.; Korving, H.; Guiking, C.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,Risk; risk assessment; urban area; cross roads; red light; negligence; traffic signal; traffic control; information documentation;...
In 2016 deed SWOV onderzoek naar risicofactoren in het verkeer, ook wel bekend als Safety Performance Indicators (SPI’s) die als indicatie  voor verkeersonveiligheid kunnen dienen. Beleidsmakers...... Lees meer

Screening kenmerken weginfrastructuur

Publicatie/rapport R-2017-26
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Commandeur, J.J.F.; Smit, D.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,Traffic; safety; road network; data acquisition; database; method; properties; sampling; Netherlands; SWOV
De afgelopen jaren heeft SWOV verschillende instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van weginfrastructuur, zoals ProMeV, het Safe Cycling Network (CycleRAP) en de Netwerk Safety... Lees meer

NIET-GEPUBLISEERD

Under-reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 international survey: Cross-country comparisons and associated factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2018 : Shinar, D.; Valero-Mora, P.; Strijp-Houtenbos, M. van; Haworth, N.; Schramm, A.; De Bruyne, G.; Cavallo, V.; Chliaoutakis, J.; Dias, J.; Ferraro, O.E.; Fyhri, A.; Hursa Sajatovic, A.; Kuklane, K.; Ledesma, R.; Mascarell, O.; Morandi, A.; Musero, M.; Otte
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Internationaal,
Police crash reports are often the main source for official data in many countries. However, with the exception of fatal crashes, crashes are often underreported in a biased manner. Consequently, the...

Zelfrijdende voertuigen: wat betekent dat voor fietsers en voetgangers?

Publicatie/rapport R-2017-22
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Schagen, I. van; Kint, S. van der; Hagenzieker, M.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,Road user; pedestrian; cyclist; vehicle; automatic; behaviour; SWOV.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Tot nu toe onderbelicht daarin – maar van groot belang voor de verkeersveiligheid – is de interactie tussen zelfrijdende... Lees meer

How to define and measure pedestrian traffic deaths?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2017 : Methorst, R.; Schepers, P.; Christie, N.; Geus, B. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger,