Er zijn 5014 documenten gevonden.

Is wetenschappelijk verkeersonderzoek belemmerend voor het beleid?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Conseil superieur de la sécurité routière CSSR/Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid HRVW): Carlquist, J.A.

Maatregelen tot vermindering van de ernst van ongevallen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Asmussen, Ir. E.

Multivariate analysis of categorical data with applications to road safety research

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Koornstra, M.J., research advisor SWOV

Propaganda and alternative countermeasures for road safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Conseil superieur de la sécurité routière CSSR/Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid HRVW): D.J. Griep

Public lighting

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 (Oxford University Press): D.A. Schreuder

Registratie en verwerking van ongevallen- en andere verkeersgegevens

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Carlquist, J.C.A.

SWOV-onderzoek leidde tot flexibele en snel te repareren geleiderailconstructies

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Thöenes, ir. E.; Slop, ir. M.

Veiligheidscriteria van de verkeersdeelnemer

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Drs. D.J. Griep

Verkeers(on)veiligheid als multidisciplinair verschijnsel

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Asmussen, Ir. E.

Verlichting en Verkeer

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1969 : Asmussen, Ir. E.; Schreuder, dr.ir. D.A.