Er zijn 5182 documenten gevonden.

Ernstig verkeersgewonden 2020

Publicatie/rapport R-2021-22
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Decae, R.J.; Aarts, L.T.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,
Het aantal ernstig verkeersgewonden is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Een ernstig verkeersgewonde wordt in Nederland sinds 2010 als volgt gedefinieerd: Een ernstig... Lees... Lees meer

De Staat van de Verkeersveiligheid 2021

Publicatie/rapport R-2021-21
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Aarts, L.; Wijlhuizen, G.J.; Gebhard, S.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.; Bos, N.; Bijleveld, F.; Mons, C.; Hoekstra, T.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,
In 2020 vielen 610 verkeersdoden in Nederland, 51 doden minder dan in 2019. Wanneer we echter de afgelopen tien jaar beschouwen, dan is er geen sprake van een dalende trend. We kunnen nu definitief... Lees meer

Achtergronden bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2021

Publicatie/rapport R-2021-21A
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Aarts, L.T.; Wijlhuizen, G.J.; Gebhard, S.E.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,
Dit rapport dient als achtergrondrapport en onderzoeksverantwoording bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2021 (R-2021-21). Dit achtergrondrapport bespreekt: ontwikkelingen in aantallen... Lees... Lees meer

Ernstig verkeersgewonden in Nederland

25 nov 2021
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,verkeersslachtoffer
Deze factsheet schetst de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland. Ernstig verkeersgewonden zijn in Nederland gedefinieerd als personen die zijn opgenomen in een ziekenhuis... Lees meer

Wat is de monetaire waardering van het voorkomen van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden?

Publicatie/rapport 2021-R-01-NL
Gepubliceerd: 2021 (VIAS institute): Schoeters, A.; Large, M.; Koning, M.; Carnis, L.; Daniels, S.; Mignot, D.; Urmeew, R.; Wijnen, W.; Bijleveld, F.; Horst, M. van der
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,
Scope en onderzoeksvraag Het VALOR-project is een onderzoeksinitiatief waarbij wetenschappers uit vier Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland) hebben samengewerkt om met een...... Lees meer

Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious road injuries

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2021 (VIAS institute): Schoeters, A.; Large, M.; Koning, M.; Carnis, L.; Daniels, S.; Mignot, D.; Urmeew, R.; Wijnen, W.; Bijleveld, F.; Horst, M. van der
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,
Scope en onderzoeksvraag Het VALOR-project is een onderzoeksinitiatief waarbij wetenschappers uit vier Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland) hebben samengewerkt om met een...... Lees meer

Screening en diagnose van de veiligheid van infrastructuur in Zuid-Holland

Publicatie/rapport R-2021-12
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Petegem, J.W.H.; Hermens, F.; Schepers, J.P.; Schermers, G.
De provincie Zuid-Holland werkt met een risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. Deze...... Lees meer

Risico-inventarisatie van de elektrische step

Publicatie/rapport R-2021-14
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Goede, M. de; Mons, C.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,
Een aantal leveranciers van elektrische steps heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanvraag ingediend tot aanwijzing van hun product als ‘bijzondere bromfiets’. Voor... Lees meer

Waar gebeuren ongevallen met voetgangers?

Publicatie/rapport R-2021-17
Gepubliceerd: 2021 (SWOV): Nabavi Niaki, M.; Hettema, Z.J.A.
Voetgangers behoren tot de groep ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’, aangezien zij meer risico lopen om (ernstige) verwondingen op te lopen of te overlijden dan andere verkeersdeelnemers. In Nederland... Lees meer