Er zijn 3 documenten gevonden.

Risicofactoren op 50km/uur-kruispunten met verkeerslichten

Publicatie/rapport R-2017-21
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Aarts, L.T.; Loenis, B.; Korving, H.; Guiking, C.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,Risk; risk assessment; urban area; cross roads; red light; negligence; traffic signal; traffic control; information documentation;...
In 2016 deed SWOV onderzoek naar risicofactoren in het verkeer, ook wel bekend als Safety Performance Indicators (SPI’s) die als indicatie  voor verkeersonveiligheid kunnen dienen. Beleidsmakers...... Lees meer

Screening kenmerken weginfrastructuur

Publicatie/rapport R-2017-26
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Commandeur, J.J.F.; Smit, D.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,Traffic; safety; road network; data acquisition; database; method; properties; sampling; Netherlands; SWOV
De afgelopen jaren heeft SWOV verschillende instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van weginfrastructuur, zoals ProMeV, het Safe Cycling Network (CycleRAP) en de Netwerk Safety... Lees meer

Under-reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 international survey: Cross-country comparisons and associated factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2018 : Shinar, D.; Valero-Mora, P.; Strijp-Houtenbos, M. van; Haworth, N.; Schramm, A.; De Bruyne, G.; Cavallo, V.; Chliaoutakis, J.; Dias, J.; Ferraro, O.E.; Fyhri, A.; Hursa Sajatovic, A.; Kuklane, K.; Ledesma, R.; Mascarell, O.; Morandi, A.; Musero, M.; Otte
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Internationaal,
Police crash reports are often the main source for official data in many countries. However, with the exception of fatal crashes, crashes are often underreported in a biased manner. Consequently, the...