Er zijn 109 documenten gevonden.

Veiliger motorrijden

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 (Vlaamse Stichting Verkeerskunde / Steunpunt Verkeersveiligheid): Everink, A.; Boele, M.

Jaaroverzicht Onderzoek en Kennisverspreiding Verkeersveiligheid 2013

Publicatie/rapport R-2014-1
issn: 1872-3373
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Bax (samenstelling), C.A.

The possible impact of progressive fines on road safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Stipdonk, H.L.; Goldenbeld, Ch.

Jaarverslag 2013

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): SWOV

Five road safety education programmes for young adolescent pedestrians and cyclists: a multi-programme evaluation in a field setting

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Twisk, D.; Vlakveld, W.; Commandeur, J.J.F.; Shope, J.T.; Kok, G.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Risico's, Educatie,

1994: Bromfietsers op de rijbaan?! 2014: Stel een proef in voor snorfietsers

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Hagenzieker, M.P.

De waarde van nul

Publicatie/rapport R-2014-8
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de
Een ‘nulvisie’ op een beleidsterrein houdt in dat gestreefd wordt naar het hoogst haalbare doel: het elimineren of in ieder geval minimaliseren van de negatieve consequenties van een maatschappelijk... Lees meer

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV

Publicatie/rapport R-2014-10A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Bax, C.A.; Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,safety
Gebrek aan betrouwbare ongevallengegevens is de aanleiding geweest om samen met decentrale overheden te verkennen wat de alternatieven zijn om verkeersveiligheidsbeleid op te baseren. Naast... Lees... Lees meer

ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2014-10
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.; Dijkstra, A.; Bax, C.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid,safety
ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is... Lees meer

Risicogedrag van jongeren vraagt integrale aanpak

Publicatie/rapport R-2014-9
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Twisk, D.A.M.; Stelling, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,adolescent
Waar kinderen van (0-4 jaar) bijna alleen maar overlijden als gevolg van een ziekte, wordt de sterfte onder (jonge) adolescenten in bijna de helft van alle gevallen veroorzaakt door letsel. In het... Lees meer