Er zijn 109 documenten gevonden.

Evaluation advanced training course for motorcyclists

Publicatie/rapport R-2014-22E
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Boele, M. & Craen, S. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,driver training
Motorcyclists are vulnerable in traffic. A popular measure to reduce crash risk is motorcycle training. However, there is little evidence for the effectiveness of training. SWOV therefore evaluated...

Langetermijneffecten van een eendaagse voortgezette rijopleiding voor motorrijders

Publicatie/rapport R-2014-22A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Boele, M. & Craen, S. de
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,driver...
Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor een motorrijder is het risico om bij een verkeersongeval te overlijden, per afgelegde kilometer, circa twintig keer zo groot als voor inzittenden van... Lees meer

Gevaarherkenning en het testen ervan

Publicatie/gearchiveerde factsheet
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Educatie,

Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen

Publicatie/rapport R-2014-18
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Dijkstra, A.; Schermers, G.
Trefwoorden: Infrastructuur,
Gebiedsontsluitingswegen - de huidige 50- en 80km/uur-wegen - behoren nog steeds tot de gevaarlijkste wegen in Nederland. De ontwerprichtlijnen voor deze wegen worden sterk verschillend toegepast... Lees meer

Infosheet Drugs in het verkeer

Publicatie/gearchiveerde factsheet
Gepubliceerd: 2014 (SWOV; TeamAlert; Trimbos Instituut): SWOV; TeamAlert; Trimbos Instituut

Road safety and trade and industry

Publicatie/gearchiveerde factsheet
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): SWOV
Trefwoorden: Internationaal, Mens, gedrag & verkeer,

Een duwtje in de goede richting: verkeersveilig gedrag

Publicatie/rapport R-2014-13
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de; Vlakveld, W.P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,road
Veel verkeersveiligheidsmaatregelen hebben de vorm van regels, verplichtingen, verboden of geboden. Dergelijke paternalistische maatregelen zijn niet populair. Een veel gehoord bezwaar is deze van... Lees meer

Persoonskenmerken van ongevalsbetrokkenen en overtreders

Publicatie/rapport R-2014-11
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de; Schagen, I.N.L.G.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving,offender
In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen aan de ene kant enkele persoonskenmerken en aan de andere kant ongevals­betrokkenheid en overtredingsgedrag. Het doel was om die persoons­kenmerken... Lees meer