Er zijn 19 documenten gevonden.

Crashes involving cyclists aged 50 and over: characteristics, scenarios and contributory factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 (BASt): Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.J.A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Louwerse, W.J.R.

Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken

Publicatie/rapport R-2014-29
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Twisk, D.; Vlakveld, W.; Boele, M.
Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen... Lees meer

Het gebruik van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en factoren die het gebruik beïnvloeden

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Petegem, J.H. van; Giesen, M.

Veranderde risico-acceptatie in verkeersveiligheid: een praktische uitwerking in ProMeV

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Aarts, L.; Meilink, R.

Cyclists and traffic sounds: the results of an internet survey

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Stelling-Konczak, A.; Hagenzieker, M.; Wee, G.P. van

Sport cycling crashes on public roads, the Influence of bunch riding and experience

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van; Stipdonk, H.L.

The Dutch road to a high level of cycling safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Schepers, P.; Twisk, D.; Fishman, E.; Fyhri, A.; Jensen, A.

Enkele aspecten van kruispuntveiligheid

Publicatie/rapport R-2014-21A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,cross roads
CROW zal in 2013/2014 basiskenmerken voor kruispunten en rotondes gaan samenstellen. Daarmee samenhangend wil CROW in dezelfde periode een afwegingskader tot stand brengen dat bedoeld is voor de...... Lees meer

Naar meer veiligheid op kruispunten

Publicatie/rapport R-2014-21
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,cross roads
Veel ongevallen in Nederland gebeuren op kruispunten, op sommige meer dan op andere. De huidige handboeken voor wegontwerp bevatten nog geen kader op grond waarvan de keuze voor het ene of het andere... Lees meer

Meer veiligheid mogelijk op gebiedsontsluitingswegen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Dijkstra, A.