Er zijn 21 documenten gevonden.

Crashes involving cyclists aged 50 and over: characteristics, scenarios and contributory factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 (BASt): Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.J.A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Louwerse, W.J.R.

Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken

Publicatie/rapport R-2014-29
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Twisk, D.; Vlakveld, W.; Boele, M.
Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen... Lees meer

Het gebruik van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en factoren die het gebruik beïnvloeden

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Petegem, J.H. van; Giesen, M.

Veranderde risico-acceptatie in verkeersveiligheid: een praktische uitwerking in ProMeV

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Aarts, L.; Meilink, R.

Cyclists and traffic sounds: the results of an internet survey

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Stelling-Konczak, A.; Hagenzieker, M.; Wee, G.P. van

Sport cycling crashes on public roads, the Influence of bunch riding and experience

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van; Stipdonk, H.L.

The Dutch road to a high level of cycling safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Schepers, P.; Twisk, D.; Fishman, E.; Fyhri, A.; Jensen, A.

Diepteonderzoek ongevallen met brom- en scootmobielen

Projectnr: S15.05 | Status: Afgerond, Begindatum: 16 feb 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer,ouderen
Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van scootmobielen en brommobielen toe. Het aantal ongevallen met deze voertuigen neemt daardoor ook toe en er zijn vragen over de veiligheid van... Lees meer

Effect van vergrijzing op doorstroming en veiligheid

Projectnr: S15.06 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2014, Einddatum:
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,Senioren
De komende tien jaar bereiken we in Nederland het moment dat er meer dan een miljoen 85-plussers zijn en meer dan vier miljoen 65-plussers. Ook het aandeel ouderen onder verkeersdoden en -gewonden... Lees meer

Enkele aspecten van kruispuntveiligheid

Publicatie/rapport R-2014-21A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,cross roads
CROW zal in 2013/2014 basiskenmerken voor kruispunten en rotondes gaan samenstellen. Daarmee samenhangend wil CROW in dezelfde periode een afwegingskader tot stand brengen dat bedoeld is voor de...... Lees meer