Er zijn 3 documenten gevonden.

Aanbevelingen voor politietoezicht op het gebruik van drugs in het verkeer

Publicatie/rapport R-2014-28
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Houwing, S.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving,drugs
Het is bewezen dat het gebruik van drugs de rijvaardigheid beïnvloedt en dat dit vaak leidt tot een verhoogd ongevalsrisico. Uit recent ziekenhuisonderzoek blijkt bovendien dat bij ongeveer 10% van... Lees meer

Detectie van drugsgebruik in het verkeer op basis van uiterlijke kenmerken en kenmerken van gedrag

Publicatie/rapport R-2014-28A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Houwing, S.
Trefwoorden: Risico's, Handhaving,drugs
Het is bewezen dat het gebruik van drugs de rijvaardigheid beïnvloedt en dat dit vaak leidt tot een verhoogd ongevalsrisico. Uit recent ziekenhuisonderzoek blijkt bovendien dat bij ongeveer 10% van... Lees meer

Hersenontwikkeling en ongevalsrisico van jonge bestuurders

Publicatie/rapport R-2014-26
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Vlakveld, W.P.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,...
Jonge beginnende bestuurders van motorvoertuigen hebben een hoger ongevalsrisico dan oudere, meer ervaren bestuurders. Ruwweg zijn daarvoor twee mogelijk oorzaken aan te wijzen: 1) een gebrek aan...... Lees meer