Er zijn 10 documenten gevonden.

Crashes involving cyclists aged 50 and over: characteristics, scenarios and contributory factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 (BASt): Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.J.A.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Louwerse, W.J.R.

Het gebruik van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en factoren die het gebruik beïnvloeden

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Petegem, J.H. van; Giesen, M.

Veranderde risico-acceptatie in verkeersveiligheid: een praktische uitwerking in ProMeV

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Bax, C.; Aarts, L.; Meilink, R.

Cyclists and traffic sounds: the results of an internet survey

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Stelling-Konczak, A.; Hagenzieker, M.; Wee, G.P. van

Sport cycling crashes on public roads, the Influence of bunch riding and experience

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van; Stipdonk, H.L.

The Dutch road to a high level of cycling safety

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Schepers, P.; Twisk, D.; Fishman, E.; Fyhri, A.; Jensen, A.

Meer veiligheid mogelijk op gebiedsontsluitingswegen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Dijkstra, A.

SWOV Kenniscentrum Verkeersveiligheid

Publicatie/brochure
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): SWOV

Driving under the influence of alcohol in the Netherlands by time of day and day of the week

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Houwing, S.; Stipdonk, H.L.

Oorzaken van riskant verkeersgedrag bij adolescenten

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Twisk, D.