Er zijn 12 documenten gevonden.

1994: Bromfietsers op de rijbaan?! 2014: Stel een proef in voor snorfietsers

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Hagenzieker, M.P.

De waarde van nul

Publicatie/rapport R-2014-8
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Groot-Mesken, J. de
Een ‘nulvisie’ op een beleidsterrein houdt in dat gestreefd wordt naar het hoogst haalbare doel: het elimineren of in ieder geval minimaliseren van de negatieve consequenties van een maatschappelijk... Lees meer

Proactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeV

Publicatie/rapport R-2014-10A
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.T.; Bax, C.A.; Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,safety
Gebrek aan betrouwbare ongevallengegevens is de aanleiding geweest om samen met decentrale overheden te verkennen wat de alternatieven zijn om verkeersveiligheidsbeleid op te baseren. Naast... Lees... Lees meer

ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2014-10
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Aarts, L.; Dijkstra, A.; Bax, C.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid,safety
ProMeV helpt beleidsmakers keuzen te maken voor de inrichting van hun wegen en wegennetwerk zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens over ongevallen. ProMeV is een proactief instrument dat is... Lees meer

Risicogedrag van jongeren vraagt integrale aanpak

Publicatie/rapport R-2014-9
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Twisk, D.A.M.; Stelling, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,adolescent
Waar kinderen van (0-4 jaar) bijna alleen maar overlijden als gevolg van een ziekte, wordt de sterfte onder (jonge) adolescenten in bijna de helft van alle gevallen veroorzaakt door letsel. In het... Lees meer

Analyzing road design risk factors for run-off-road crashes in the Netherlands with crash prediction models

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Petegem, J.W.H. van; Wegman, F.

Inventarisatie handhavings- en educatieprojecten gericht op de bromfiets

Publicatie/rapport R-2014-4
Gepubliceerd: 2014 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Groot-Mesken, J. de; Zwan, S. van der
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,moped
Dit rapport inventariseert handhavings- en educatieprojecten gericht op de bromfiets. Brom- en snorfietsers vormen een groep verkeersdeelnemers met een hoog risico. Het overlijdensrisico van... Lees... Lees meer

Analysis of road safety management systems in Europe

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Muhlrad, N.; Vallet, G.; Butler, I.; Gitelman, V.; Doveh, E.; Dupont, E.; Thomas, P.; Talbot, R.; Papadimitriou, E.; Yannis, G.; Persia, L.; Giustiniani, G.; Machata, K.; Bax, C.

Development of the European Road Safety Knowledge System

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Yannis, G.; Thomas, P.; Muhlrad, N.; Martensen, H.; Aarts, L.; Evgenikos, P.; Papadimitriou, E.

Mobility and safety of powered two-wheelers in the OECD countries

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2014 : Van Elslande, P.; Feypell-de la Beaumelle, V.; Holgate, J.; Redant, K.; Solère, H. de; Margaritis, D.; Yannis, G.; Papadimitriou, E.; Craen, S. de; Haslie, L.I.; Muguiro, J.; Grummas Granström, P.-O.