Er zijn 111 documenten gevonden.

De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn

Publicatie/rapport R-2008-11A
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Doumen, dr. M.J.A.; Bruin, D. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,lorry
De SWOV heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van dodehoekongevallen en naar oplossingen en maatregelen om het aantal dodehoekongevallen te reduceren. Een van de aanleidingen voor dit onderzoek... Lees meer

The Adaptation Test; The development of a method to measure speed adaptation to traffic complexity

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 (TRAIL Research School): Craen, S. de; Twisk, D.; Hagenzieker, M.; Elffers, H.; Brookhuis, K.

Analysis of traffic safety at road works

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 : Weijermars, W.; Spittje, H.

Safety performance indicators for the road network

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 : Weijermars, W.; Gitelman, V; Papadimitriou, E.; Lima de Azevedo, C.

Verkeerstoezicht en straffen voor verkeersveiligheid

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 : Goldenbeld, Ch; Schagen, I.N.L.G. van
Trefwoorden: Handhaving,

Multivariate analyse

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2008 (Boom Juridische uitgevers): Bijleveld, C.C.J.H.; Commandeur, J.J.F.

Herkenbaarheid van categorieovergangen in infrastructuurontwerp

Publicatie/rapport R-2008-9
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Brouwer, Dr. R.F.T.; Aarts, dr. L.T.; Louwerse, ir. W.J.R.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,perception
Een belangrijk principe van Duurzaam Veilig is de herkenbaarheid van wegen, en de voorspelbaarheid van het wegverloop en het gedrag van weggebruikers. Weggebruikers moeten weten welk rijgedrag er van... Lees meer

Safety effects of route choice in a road network: Simulation of changing route choice

Publicatie/rapport R-2008-10
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Dijkstra, A.; Drolenga, H.
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Risico's,itinerary
In the Netherlands, the concept 'Sustainably safe traffic' is the leading vision in road safety policy and research. The main goal of a sustainably safe road transport system is to reduce the annual...

Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden

Publicatie/rapport R-2008-7
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Bax (SWOV), C.A.; Litjens (Partners+Pröpper), B.P.E.A.; Jagtman (SWOV, TU Delft), H.M.; Pröpper (Partners+Pröpper), I.M.A.M.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,administration
In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden. Het is om uiteenlopende redenen wenselijk dat gemeenten hierbij... Lees... Lees meer