Er zijn 37 documenten gevonden.

Economie en verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2006-30
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In deze omgevingsverkenning staat de relatie tussen economische ontwikkelingen en de verkeersveiligheid centraal. Deze relatie is tweeledig: enerzijds hebben economische ontwikkelingen invloed op de... Lees meer

Herinrichting van de Krakelingweg te Zeist

Publicatie/rapport R-2008-3
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Churchill, A., MSc; Louwerse, ir. W.J.R.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,layout
De geplande aanleg van een gebiedsontsluitingsweg parallel aan de Krakelingweg biedt de gemeente Zeist de mogelijkheid om de Krakelingweg om te vormen tot een parallelweg. De nieuwe... Lees meer

De verkeersveiligheid in 2006

Publicatie/rapport R-2007-14
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Weijermars, dr. ir. W.A.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Sinds halverwege jaren zeventig toont het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers een dalende trend. In 2004 deed zich plotseling een scherpere daling in het aantal verkeersdoden voor. Deze daling...... Lees meer

Risicoverhogende factoren voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties op het onderliggend wegennet

Publicatie/rapport R-2008-2
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Schermers, ing. G.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Internationaal,lorry
Een LZV, een langere en zwaardere vrachtautocombinatie (dan de reguliere), mag alleen gebruikmaken van het onderliggend wegennet als daartoe door de lokale wegbeheerder ontheffing is verleend. Om de... Lees meer

Hoe kan Gelderland door met Duurzaam Veilig?

Publicatie/rapport R-2007-11
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Risico's, Internationaal,safety
In 2007 verscheen het Gelders Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2007-2010. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) heeft aan de SWOV gevraagd om deze verkeersveiligheidsplannen... Lees meer

Bruikbaarheid van QALY’s en DALY’s voor de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2007-13
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Risico's, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,method
QALY’s ('Quality Adjusted Life Years’) en DALY’s ('Disability Adjusted Life Years') zijn meeteenheden waarin de gevolgen van (verkeers)letsel kunnen worden uitgedrukt. In verkeersveiligheidsonderzoek... Lees meer

Gewonde fietsers in het ziekenhuis

Publicatie/rapport R-2007-9
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): Kampen; Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,cyclist
Begin 2007 is een publicatie verschenen over de ontwikkeling van het aantal verkeersgewonden in het ziekenhuis (Van Kampen, 2007). Hierin zijn twee zorgwekkende ontwikkelingen gesignaleerd bij de...... Lees meer